Vertrek Charles II vanaf strand Scheveningen
De zeilwagen van Simon Stevin, Anoniem. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
Een fantasierijke weergave van de zeilwagen van Simon Steven door een onbekende, waarschijnlijk Duitse, kunstenaar. De zeilwagen van Simon Stevin, 1602. Prins Maurits in de zeilwagen gebouwd door Simon Stevin op het strand bij Scheveningen, april-mei 1602. Onrealistische voorstelling van de zeilwagen met op de boeg een beeld van de Nederlandsche Leeuw; prins Maurits met enkele gasten in het achterkasteel. Op het strand twee elegante paren. Met onderschrift van 3 keer 3 regels in het Duits. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam).
 
Der Leser will mit Fleijsch Anschauwen
dis Constreijch wagenu undt gelijch ein schiff
vhon Prins Mauritz vhon Nassauwen
welches in Hollantt wierth erbauwet zwar
unitt Chonstleich hatt geseegelt dar
In tzwo stundt mit solcher Ihll
woll viertzeen ganttscher meijll
uber des Meeres Strant woll beladen
mit Acht undt tzwantzich Heern ohne Schaden
   
Prins Maurits met enkele gasten in het achterkasteel.
Bronnen
De zeilwagen van Simon Stevin