Adriaen Coenen (1514-1587)
De kust van Holland met vissers op zee. Achter het duin is Hage, met aan het strand het vissersdorp Sceueninch. (Pagina 23R). (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).
Aan het strand het vissersdorp Sceueninch. (Pagina 23R). (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).
 
Adriaen Coenen (Scheveningen, 1514-1587) was een Hollandse viskoper, een afslager van zeevis en bovendien een amateurbioloog. Coenen groeide op in dit vissersdorp; hij bekwaamde zich daar al op jeugdige leeftijd in de handel in zeevis. Zijn vader wordt aangemerkt als een 'stierman', een visser die over een eigen vissersscheepje beschikte; ook híj handelde op zijn tijd in vis. In tegenstelling tot wat wordt beweerd heeft Adriaen Coenen niet gevaren; niets uit zijn werken wijst daarop. Hij werd in later jaren afslager van de zeevis die eerder door kustvissers op het strand van Scheveningen was aangevoerd. Alhoewel hij geen verdere opleiding had genoten dan die op de dorpsschool, was Coenen in hogere kringen te Den Haag een graag geziene gast vanwege zijn kennis van de natuur in al haar verscheidenheid en vanwege zijn vele verhalen daarover. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Adriaen Coenen op Wikipedia
Het Visboec van Adriaen Coenen