Marcus Ormea (1578-1636) en Cornelis Claesz. van Wieringen (1577-1633)
Marcus Ormea schilderde de Wonderbaarlijke visvangst tussen 1625-1630 samen met Cornelis Claesz. van Wieringen, die de achtergrond maakte. Het is een compositie, die verwijst naar het bijbelverhaal. In het midden schilderde van Wieringen Jezus Christus, die de vissers zegent. Op de groter afbeelding zijn de details beter zichtbaar. Van Wieringen heeft zich waarschijnlijk laten inspireren door andere kunstenaars, die het Scheveningse strand schilderde. De kerk op de achtergrond heeft een Angelustorentje, dat een specifiek kenmerk was van de 'Oude Kerk' van Scheveningen. Het schilderij laat zien welke vissoorten in de Gouden Eeuw ook door de Scheveningse vissers aan land werden gebracht en zoetwatervissen, die in de rivieren werden gevangen. We mogen aannemen, dat dit het schilderij is dat Marcus Ormea in 1628 schonk aan het Sint-Jacobsgasthuis in Utrecht. Het is nu in het bezit van de Collectie Openbaar Cenrtum voor Maatschappelijk Welzijn in Brugge, inv. nr. O.S. 116.1
 
Bronnen:
Marcus Ormea
Willem Ormea
De Wonderbaarlijke visvangst