Salomon Jacobsz. van Ruysdael (1600-1670) Scheveningen vanuit het zuiden geschilderd
Gezicht op Scheveningen vanuit de duinen met reizigers op pad en de zee op de achtergrond, gesigneerd en gedateerd 'RuysDAEL 1663) . Het vissersdorp Scheveningen en het brede strand waren in de zomer een populaire plek voor inwoners van Den Haag. Het schilderij uit 1663 toont Scheveningen vanuit het zuid-oosten. In het centrum staat de "oude Kerk" met z'n typische Angelus-torentje. Bezoekers gaan te voet, te paard of in een wagen naar het strand. Vanaf de kerk zijn de daken van de huizen van de Keizerstraat te zien. (Coll. Christies.com).
Salomon Jacobsz. van Ruysdael (Naarden, ca. 1600-1603 - Haarlem, begraven 3 november 1670) was een Nederlands kunstschilder en tekenaar uit de Gouden Eeuw, vooral bekend om zijn rivierlandschappen. Zijn oorspronkelijke naam was De Goyer, totdat hij en zijn broers Isaac en Jacob hun naam veranderden in Ruysdael, naar een kasteel in de buurt van hun vaders geboorteplaats Blaricum.
Abraham Delfos (1731-1820)
Het is niet bekend wanneer Abraham Delfos deze tekening met een zicht op Scheveningen vanuit het zuid-oosten heeft gemaakt. Delfos maakte de tekening aan de hand van een schilderij van Salomon van Ruysdael (1600/3-1670). (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
 
DELFOS (Abraham) werd op den 8sten Maart 1731 te Leiden geboren, en was een bekwaam graveur, zoo naar Teniers, Berchem, Brouwer en anderen, als naar zijne eigene teekeningen. In de Beschrijving der stad Leiden, door Frans van Mieris, zijn de platen door hem in het koper gebragt. Met La Fargue teekende hij de afbeelding der sledevaart in 1774 en 1775; voor Sandiforts Exercitationes Academicae (1783, 4o.) teekende hij ontleedkundige voorwerpen. Hij dreef ook kunsthandel, maakte zich in zijn jeugd reeds als een opregt vaderlandsch kunstenaar bekend en overleed den 13den Julij 1820. (Bron: DNBL.org)
 
Bronnen:
Salomon Jacobsz. van Ruysdael op Wikipedia
Gezicht op Scheveningen vanuit de duinen
Zicht op Scheveningen
Abraham Delfos