Isaac Willaerts (1620 - 1693)
Het schilderij staat bekend als: Kustlandschap met elegante figuren op het strand en vissers die hun vangst uitladen. De kleurrijke details op de voorgrond en het horizontale kustgezicht formaat is karakteristiek voor de compositie van zijn vader Adam Willaerts (1577-1664). Maar het werk van Isaac wordt beschouwd als wat vlotter geschilderd en dit schilderij komt dicht bij de kwaliteit van zijn vader. Op de achtergrond is volgens de Haagse kunstkenner Drs. G.J. van der Meer Mohr de 'Oude Kerk' van Scheveningen zichtbaar. Rechts op de voorgrond is een voorname dame gestruikeld en het lijkt erop dat enkele kinderen komen bedelen. Rechts van het midden staat een jager met het geweer over de schouder en enkele honden. De visser wijst naar de visafslag in het midden van het beeld. (Coll. Bonhams.com)
 
Isaac Willaerts is geboren in het jaar 1620. In 1637 wwerd hij al meesterschilder en in 1666 de deken van het Gilde van Utrecht. Zijn kustlandschappen zijn afgeleid van die van zijn vader Adam Willaerts (1577-1664). Hij volgde ook zijn vader op als schilder van de zee-achtergronden op de schilderijen van de Ormea's.
 
Bronnen:
Schilderijen nu
Kustlandschap met elegante figuren op het strand