Philips Wouwerman (1619 -1668)
Een kustlandschap met een ruiter en vissers op het strand. Links is een vuurbaak geschilderd. Regenwolken hangen in de lucht. Visvrouwen vullen hun manden, terwijl de ruiter op de witte schimmel toekijkt. Beneden op het strand rijdt een ruiter aan de vloedlijn. (Coll. Christies.com)
 
Philips Wouwerman (gedoopt Haarlem, 24 mei 1619 - overl. aldaar, 19 mei 1668) was een Nederlands schilder en tekenaar. Hij schilderde voornamelijk paarden en slagvelden. Zijn werk vertoont veel dynamiek en dramatiek en is gemakkelijk te herkennen: een wit paard is een van zijn handelsmerken. Wouwerman is een buitengewoon talent en geen der paardenschilders uit zijn eigen tijd, noch uit de latere eeuwen heeft hem als tekenaar en colorist overtroffen. Hij was in zijn tijd erg populair en wist vraag naar zijn werk te creëren. Voor zijn schilderijen werd in de 18e eeuw veel geld betaald. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Philips Wouwerman op Wikipedia
Een kustlandschap met een ruiter en vissers op het strand