Jacques-Philippe Le Bas (1707-1783)
Vue de Schevelinge Village de Hollande. Ingekleurde kopergravure van Jacques Philippe Le Bas naar een schilderij van Adriaen van Drever. (Voor een grote afbeelding klik op het schilderij.) (Coll. Wikimedia.org)
 
VUË DE SCHEVELINGE VILLAGE DE HOLLANDE   ZICHT OP SCHEVENINGEN DORP IN HOLLAND
Dedié à Monsieur Jacques Jean Comte de Wassenaer, Seigneur d'Obdam, Chevalier du Saint Empire Romain   Toegewijd aan de heer Jacob Jan Graaf van Wassenaar, Heer van Obdam, Ridder van het heilig Roomse Rijk
Par son tres humble Serviteur Jac. Ph. Le Bas   Door zijn zeer nederige dienaar Jac. Ph. Le Bas
     
Ces barques, ces Pecheurs, cette Mer poissonneuse,
Ce Village placé si favorablement,
Offrent aux yeux charmez une contrée heureuse.
  Deze boten, deze vissers, deze visrijke zee,
Dit dorp zo gunstig gelegen,
Toont een oogstrelend en gelukkig oord.
     
Là régnent l'embonpoint, le bon tempérament,
Et l'on ne voit jamais en ce lieu d'abondance,
Le maigre et triste jeûne et la dure abstinence.
  Daar regeert de welgedaanheid, de goede aard,
en men ziet nooit in plaats van overvloed,
schraalhans en armzalig vasten en strenge onthouding.
Par M. Moraine   Door M. Moraine
     
A Paris chez J. Ph. Le Bas Graveur du Cabinet du Roy rue de la Harpe   In Parijs bij J. Ph. Le Bas Graveur van het Kabinet van de Koning rue de la Harpe
se vend présentement A Paris chez Esnauts et Rapilly, Rue St. Jacques à la Ville de Constances.   Wordt nu in Parijs verkocht bij Esnauts en Rapilly, Rue St. Jacques in de stad Constances.
 
Links het huidige Gemeentewapen van Wassenaar en rechts het familiewapen van Wassenaer Obdam in 1748 getekend door Jacques-Philippe Le Bas en door een onbekende ingekleurd.

De gravure is in 1748 gemaakt voor Jacob Jan van Wassenaer Obdam (1724-1779), die een relatie had met de actrice Rose Albertine Fronçoise Anselme (1740-1784)
Hij was een zoon van Unico Wilhelm van Wassenaer Obdam en Dodonea Lucia Goslinga.

Jacob Jan van Wassenaer Obdam, telg uit een oud adellijk geslacht, zou na de dood van zijn vader in 1766 zitting krijgen in de Hollandse Ridderschap, waar hij zich als orangist manifesteerde. Hij stond bekend als frivool en libertijns, maar was ook, volgens Belle van Zuylen, een man van geest.

De liaison tussen Rosette Anselme en Jacob Jan Obdam begon vermoedelijk in 1760 en was al spoedig een publiek geheim. Officieel heeft Rosette steeds eigen woonadressen gehad in Den Haag: in de Spuistraat (1768), op de Fluwelen Burgwal (vanaf 1768), en aan het Smitswater (1774), in het huis van een goede vriend, de hofmusicus en kapelmeester Giovanni Battista Zingoni. Het koppel heeft echter naar alle waarschijnlijkheid veel of voornamelijk samengewoond en leefde op grote voet.

Op 2 maart 1769 speelde ze haar, voor zover bekend, laatste voorstelling bij de Franse Comedie: een benefiet voor haarzelf, waarbij als eerste stuk gespeeld werd Vertu vaut bien noblesse (De deugd is de adel waardig), een opéra-comique geschreven door Jacob Jan van Wassenaer Obdam en zijn vader, gebaseerd op Le noble, een verhaal van Belle van Zuylen.
Hierna gaf Rosette nog wel eens een concert, maar voor de Comedie heeft ze niet meer gespeeld. Ze bracht haar tijd deels door aan het ziekbed van Jacob Jan, met wie het niet zo goed ging. In 1774 maakte hij zijn testament op, waarbij hij haar, 'tot blijk van mijne achting, genegenheid, en erkentenisse voor de zonderlinge [: buitengewone] en trouwe affectie die zij mij altoos heeft toegedragen' en ėhaar tedere en onvermoeide zorg [...] gedurende mijne ziektens' een zodanig legaat naliet, dat ze in weelde kon blijven leven: een lijfrente van tweeduizend gulden per jaar, zijn huis aan het Noordeinde, alle roerende goederen die niet terug naar zijn familie moesten en nog zo het een en ander aan geld, sieraden en huisraad (Lieffering, 418). Na zijn dood in 1779 echter bleek Obdams nalatenschap vooral uit enorme schulden te bestaan, schulden die hij ongetwijfeld samen met Rosette gemaakt had. Een schikking tussen Rosette Anselme en de familie Van Wassenaer Obdam kwam pas in maart 1784 tot stand. Ondertussen (1782) was Rosette - inmiddels 41 jaar oud - in de (Franse) rooms-katholieke kerk in de Assendelftstraat in het huwelijk getreden met François Lobjoy, in die tijd gouverneur van de kinderen van de Franse ambassadeur in Den Haag.
Na de schikking met de familie Van Wassenaer Obdam verdwijnt Rosette Anselme, met François Lobjoy, uit beeld. Waar het echtpaar is gebleven, is niet bekend. (Bron: Historici.nl)
 
Jacques-Philippe Le Bas was als graveur verbonden aan het Kabinet van de Franse Koning en maakte gravures van verschillende schilderijen van andere kunstenaars. Zijn werk omvat meer dan 500 afbeeldingen, waaronder ook veel groter portretten van Vernet en verschillende werken van van de Velde, Parrocel, Ruysdael, Watteau Oudry en Lancret. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Jacques-Philippe Le Bas (1707-1783)
Vue de Schevelinge Village de Hollande
Jacob Jan van Wassenaer Obdam