Chris Schut (1912-2001)
Boulevard en strand met resten van de duitse verdedigingswerken; in zee de restanten van het in 1943 e.v. gesloopte Wandelhoofd Wilhelmina (de oude Pier). (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Chris Schut had op jonge leeftijd plezier in tekenen. Zijn scholing kreeg hij aan het Rijksinstituut tot Opleiding van Tekenleraren te Amsterdam.
Hij begon als freelance grafisch journalist voor kranten en tijdschriften. Zijn nauwgezette pentekeningen waren zeer geschikt voor weergave op krantenpapier. Daarnaast werkte hij in olieverf en aquarel. Van het vrije werk alleen kon hij geen bestaan opbouwen, zodat hij koos voor het lesgeven. Van 1958-1977 was Chris Schut als tekenleraar verbonden aan scholen in Utrecht, Hilversum en Veenendaal.
Het tekenen van stadsgezichten was zijn grote liefde, hij heeft dan ook naast het leraarschap veel in opdracht van archieven gewerkt. Zijn topografische werk is te vinden in de archieven van Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. (Bron: Galeries.nl)
 
Bronnen:
Chris Schut
Boulevard en strand