Jan Willem Pieneman (1779-1853) en Joseph Paelinck (1781-1839)
Op 2 december 1813 werd Willem I in Amsterdam uitgeroepen tot souverein vorst. 6 december 1813 werd de aanvaarding van de souvereiniteit door Willem I gepubliceerd.
De nieuwe onafhankelijkheid werd een feit en Nederland kon aan een nieuwe toekomst beginnen. Links in de Nieuwe kerk te Amsterdam. In het midden staat de vorst tussen zijn beide zonen, links de predikstoel en de zetels der prinsessen. Jan Willem Pieneman (tekenaar) en Reinier Vinkeles (graveur). (Coll. Beeldbank Amsterdam) en rechts (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
 
Jan Willem Pieneman (Abcoude, 4 november 1779 - Amsterdam, 8 april 1853) was een Nederlandse kunstenaar die beschouwd moet worden als de grondlegger van de 19e-eeuwse schilderkunst. Hij brak met de gewoonte 17e-eeuwse schilders te kopiëren.
Hij werd aanvankelijk als koopman opgeleid maar deed ook een opleiding aan de Amsterdamse Stadstekenacademie. In 1805 ontving hij een benoeming als tekenleraar aan de artillerie- en ingenieurs-opleiding in Amersfoort. Pieneman werd bekend met schilderijen waarop afbeeldingen uit de geschiedenis van Nederland zijn weergegeven. Zijn roem heeft hij te danken aan een schilderij dat hij voor paleis Soestdijk of paviljoen Welgelegen in Haarlem maakte: De heldenmoed van de prins van Oranje bij Quatre-bras op 15 juni 1815. Hierop volgde de Veldslag bij Waterloo . Om de hertog van Wellington te schilderen reisde hij herhaaldelijk naar Engeland. Uit deze tijd dateren veel portretten. (Bron: Wikipedia.org)
 
De Vlaamse boerenzoon Palinck studeerde aan de Academie van Gent voor schilder. In 1802 exposeerde hij voor het eerst op de Salon van Gent. Daarna vertrok hij naar Parijs om te gaan werken in het atelier van de schilder David. Zijn geboortestad stelde hem in staat om vier jaar in Rome te studeren, waar hij, samen met andere leerlingen van David, het Palazzo Quirinale decoreerde. In 1815 verhuisde Paelinck naar Brussel, waar hij ondermeer het portret van Koning Willem I schilderde. Vanaf 1820 schilderde hij vooral mythologische voorstellingen. In zijn latere werk legde Paelinck zich toe op religieuze onderwerpen. Deze schilderijen werden echter slecht ontvangen en zijn populariteit daalde. Joseph Paelinck stierf in 1839. (Bron: Rijksmuseum.nl)
 
Bronnen:
Jan Willem Pieneman op Wikipedia
Inhuldiging van den Souvereinen Vorst
Willem I in kroningsmantel