Jan Kamphuijsen of Kamphuijzen (1760-1841)
Landing Willem I te Scheveningen op 30 november 1813. Gravure 1813. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
..... Maar de Prins is te ongeduldig om op het afgesproken sein te wachten; de menigte aan het strand groeit steeds aan. De Vorst kan niet wachten, tot de vooruitgezonden heeren zich hebben overtuigd, dat hij zonder gevaar landen kan. Hij weet eindelijk den commandant van "the Warrior" te overreden om een barkas te doen strijken. De eereschoten dreunen. De Prins en zijn gevolg dalen in de sloep af. Engelsche matrozen met kleine staartpruiken, halfhooge hoeden en korte buizen, roeien den Prins naar het strand. "Hoezee", klinkt het, "Hoezee! Leve de Prins! Oranje boven! Weg met "de Franschen." Overal juicht en jubelt men. Men snikt, men weent van aandoening. De boot komt steeds nader.... Bron: Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas.
 
Jan Kamphuisen werd in 1760 in Amsterdam geboren en aanvankelijk tot steenhouwer opgeleid. Hij had meer interesse in de schilderkunst en werd eerst opgeleid door Johannes van Dregt, Dreght, of Drecht (1737-1807) en daarna door Pieter Bartholomeusz. Barbiers (1772-1837). In het jaar 1781 vertrok Kamphuijsen naar Frankrijk en behaalde in 1786 op de stads-academie te Bordeaux de prijs voor een tekening van een naaktmodel. In 1793 kwam hij terug naar Amsterdam. Van zijn kunstwerken zijn enkele op plaat gezet waaronder ook de terugkomst van Prins Willem te Scheveningen in 1813 en vier stuks uit de veldslag te Waterloo.
Jan Hendrik Eichman (1809-1884), Hendrik Altmann (1791-1863) en Albert Antonius Nunnink (1816-1895)
Jan Hendrik Eichman (1809-1884), Hendrik Altmann (1791-1863) en Albert Antonius Nunnink (1816-1895) maakten aan de hand van de gravure van Jan Kamphuisen in 1856 een schoolplaat. (Coll. Historywallcharts.eu)

Willem Fredrik, de zoon van Willem V, was gevraagd om terug te keren naar zijn geboorteland. In 1813 werd hij enthousiast begroet in Scheveningen. Op het Congres van Wenen werd in 1815 besloten het noordelijke en het zuidelijke deel van de Nederlanden bij elkaar te voegen om zo een buffer te vormen tegen de Franse expansiedrift. Willem Frederik werd in 1815 uitgeroepen tot de koning van het nieuwe koninkrijk en noemde zichzelf Koning Willem I.
 
 
Bronnen:
Jan Kamphuijsen of Kamphuijzen
Landing Willem I te Scheveningen
Aankomst van Z.M. Willem I te Scheveningen
Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas