Onbekend maar mogelijk van Jan Willem Pieneman (1779-1853)
Terugkomst prins 30 november 1813 op Scheveningen. Het schilderij is niet gesigneerd, maar is mogelijk gemaakt door Jan Willem Pieneman. (Coll: Particulier Bezit)
Rechts in een grijs uniform zit Jacob Pronk op een paard. Hij heeft de voerman Jacob Johannes van Duijne gevraagd met zijn boerenwagen met drie paarden bespannen, naar de plaats te rijden, waar hij zo dicht mogelijk de boot kan benaderen. Klokke vier uur stapt Prins Willem Frederik vlak voor het hotel Zeerust in de wagen. Op het schildeij staat de Prins in een grijze jas naast ofwel De Perponcher of de gezant van Groot-Brittannië bij het Nederlands gouvernement, Richard graaf van Clancarty. Het volk juichte en kinderen zwaaiden met hun oranje linten.
Op het schilderij trekken de vele vlaggen de aandacht. Links heeft de schilder de Amerikaanse vlag afgebeeld en recht van de mast de Britse. Wat in de Britse vlag opvalt is het ontbreken van het Engelse rode kruis. Wat is de btekenis van de Amerikaanse vlag? In juni 1812 verklaarde te toenmalige 15 staten van de U.S. de oorlog aan Engeland. De oorlog duurde tot februari 1815 toen de Senaat en President James Madison het vredesverdrag ondertekenden. Een icoon uit deze 'War of 1812' is de Star-Spangled banner. Op 14 september 1814 hesen Amerikaanse soldaten een gigantische vlag op Fort McHenry in Baltimore om de overwinning te vieren op Britse strijdkrachten. De vlag inspireerde Francis Scott Key het nationale volkslied te schrijven. Daarmee begon een grote traditie die vele generaties Amerikanen hebben geinvesteerd in de vlag met hun eigen meningen en herinneringen. Maar het aantal sterren op Amerikaanse vlag van het schilderij zou 21 of 24 kunnen zijn en die vertegenwoordigen het aantal staten in resp. 1819/1820 en 1822/1836. Misschien maakte Pieneman het schilderij in dezelfde periode als 'De aanvaarding van het Hoog Bewind door het Driemanschap in naam van de prins van Oranje, 1813' uit 1828.
Thomas Luny (1759 - 1837) schilderde de Engelse vlag aan een mast van HMS Shannon, die op 1 juni 1830 de USS Chesapeake veroverde.
Op het schilderij staan 2 versies van de Prinsenvlag. De prinsenvlag is een Nederlandse historische vlag. Ze werd oorspronkelijk gevoerd door de orangisten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De eerste maal gebeurde dat waarschijnlijk bij de inname van Den Briel. De vlag is gebaseerd op de livreikleuren van Prins Willem I van Oranje-Nassau, stadhouder van een aantal van de 17 Nederlandse gewesten en leider van de Nederlandse Opstand tegen de regerende Filips II, Heer der Nederlanden. De kleuren zijn in het Frans orange-blanc-bleu. Dit werd in het Nederlands 'vertaald' als oranje-blanje-bleu.
In november 1813 herkreeg Nederland zijn onafhankelijkheid. Een enthousiaste bevolking sierde het straatbeeld met effen oranje vlaggen - om de komst van de nieuwe koning Willem I te vieren - maar ook het rood-wit-blauw kwam weer tevoorschijn. Koning Willem I liet de vlag zoals hij haar aantrof: rood, wit en blauw. De koning Willem I herstelde namelijk het oorspronkelijke besluit van 1795 in zijn proclamatie van 6 december 1813. De oranjegezinden zouden echter het liefst de Prinsenvlag hebben terugzien. Deze discussie zou in de jaren daarna nog diverse malen opvlammen. Toch bleek er wel iets veranderd. De Amsterdamsche Courant van 24 november 1813 merkte op: 'De Hollandsche Vlag met Orange Cravatte versierd, [is] uit den Toren van hetzelfde Paleis uitgestoken'. Hier staan we blijkbaar bij het begin van de traditie om met de oranje wimpel de loyaliteit en verbondenheid met het Huis van Oranje te tonen.
 
Jan Willem Pieneman was een Nederlandse schilder, etser van portretten, historie, landschappen, genrekunst, geschiedenis, stadsgezichten, geboren 4 november 1779 Abcoude - overleden 8 mei 1853 in Amsterdam.
Als schilder verwierf Pieneman vooral faam met schilderijen waarop scènes uit de geschiedenis van het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden zijn afgebeeld. Naast schilder werd hij in 1820 benoemd tot eerste directeur van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Amsterdam en was hij van 1844 tot 1847 directeur van het Rijksmuseum. Hij wordt gezien als organisator en leraar van een groep jonge kunstenaars, waaronder Jozef Israëls. Het kunstenaarschap in de familie zou in de volgende generaties voortduren: zijn zoon Nicolaas Pieneman (1809-1860) en zijn kleindochter Johanna Pieneman (1889-1986) werden ook bekende kunstenaars.
 
Bronnen:
Jan Willem Pieneman op Wikipedia
The Star Spangled Banner, the 15 Star Flag (1795-1818)
Thomas Luny the HMS Shannon
De prinsenvlag
De Nederlandse vlag: een schimmig verleden
Beleg van Den Bosch, september 1629
Een schoolplaat:"ontzet van Leiden"
Geschiedenis van Scheveningen door J.C. Vermaas