Terug naar Startpagina
 
Invasie door Frankrijk
Vlucht 18 januari 1795
Vlucht Prinses
Vlucht Prins Willem V
Pink 'Johanna Hoogenraad'
Terugkomst Oranje in 1813
Herdenking in 1838
Herdenking in 1863
Herdenking in 1888
Herdenking in 1913
Herdenking in 1938
Herdenking in 1963
Herdenking in 1988
Herdenking in 2013
Algemeen
Links
Over de Website
Contact
 
Wilt u op de hoogte blijven , laat dan hier uw e-mail adres achter.
Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om U op de hoogte te stellen van nieuws over plannen voor de herdenking
Mailinglijst
Aanmelden
Afmelden

Vul uw e-mail adres in:


 
Deze website is voor het laatst bijgewerkt op:
27 september 2010
 
   

Een nieuwe onafhankelijke en vrije toekomst na 1813
 
De proclamatie werd op 17 november 1813 over heel Nederland verspreid. Het kondigt de terugkeer van het oranjegeslacht op Nederlandse bodem aan. 
Verklaring van Van Hogendorp en de zijnen van 17 november 1813.

's Hage den 17den november 1813

De Fransche autoriteiten vertrokken zijnde hebben wij geoordeeld, dat het land niet kan behouden blijven zonder de zaak op te neemen in qualiteit van oude Regenten, en uit Naam van den Prins van Oranje.
Uit de ingesloten convocatie, die bij expresse alomme verzonden wordt blijkt, dat er morgen eene Vergadering zijn zal, geschikt om alle zaaken af te doen, tot de komst van Zijne Hoogheid toe.
 
Inmiddels verrichten wij het noodige, en ten dien einde hebben wij den Heer Leopold Grave Van Stirum gemachtigd om op te treden als Gouverneur van Den Haag ,en uit Naam van Zijne Hoogheid werkzaam te zijn. Hij heeft reeds 14 dagen krachtiglijk medegewerkt om de rust te bewaren; wij zijn verzekerd, dat dezelve door hem behouden zal blijven, en wij zien geen ander middel om dit te verkrijgen, dan dat hij aanstonds erkend worde door de Regeering van Den Haag, dat de beste Harmonie onder allen heersche en dat de Oranjevlag aanstonds worde uitgestoken.
 
Op een oogenblik, daar alles aankomt op eensgezindheid verwachten wij van de Haagsche Regeering eene medewerking, die aangenaam zijn zal aan Zijne Hoogheid en aan het Volk.
F. van Der Duyn van Maasdam
G.K. van Hogendorp
O. Repelaer van Driel
F.D. Changuion
F.L. de Jonge
 
Bron: Geschiedenis van Den Haag
 
De Prins van Oranje geeft in de Proclamatie van 30 november 1813 aan zeer verheugd te zijn om na een periode van ballingschap terug te keren bij zijn volk. Hij belooft het vaderland in oude luister te herstellen en roemt zijn oudste zoon Willem die op het slagveld de eer van de familie heeft hooggehouden.

 
Bron: Proclamatie 30 november 1813