Afbeelding der Huw'lyksplechtigheid van zyne Doorl. Hoogheid, Willem de V.de Prins van Oranje, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz, enz, enz. met Haare Koninglyke Hoogheid Frederika Sophia Wilhelmina, Prinses van Pruisen. te Berlyn den 4 October 1767. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
Op 4 oktober 1767, net zestien jaar oud, trouwde Wilhelmina in het stadsslot van Berlijn met de drie jaar oudere Willem V, erfstadhouder van de Republiek der Nederlanden. Hij had iets, zij niets over deze keuze te zeggen gehad, en ze zagen elkaar voor het eerst op de dag voor de huwelijkssluiting. Enkele dagen later vertrokken ze naar Nederland. Het stadhouderlijk echtpaar woonde in het oude Hof, tegenwoordig het Paleis Noordeinde in Den Haag. Wilhelmina was een jong meisje met een helder verstand en sterk sterk karakter en maakte zich in haar jeugdjaren aan het Pruisisch hof de Franse taal eigen, omdat die mede onder invloed van filosofen als Voltaire in de mode was. Zij zou en goede steum blijken voor haar apatische, argeloze en soms impulsieve echtgenoot. De opvoeding van haar kinderen lag voornamelijk in haar hand, omdat haar man met werkzaamheden was overladen. (Bron tekst: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)
Erepoort op het Buitenhof voor de intrede van Willem V en Wilhelmina van Pruisen, 1767, Simon Fokke, 1767. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
Gezicht op de erepoort opgericht op het Buitenhof voor de intrede van de pas getrouwde stadhouder Willem V en zijn echtgenote prinses Wilhelmina van Pruisen te Den Haag op 9 november 1767. In de marge een cartouche met de opdracht.
Eer-Poort op den 9de November 1767 op het Buyten Hof in S'Hage Opgerigt door de Hofbuurt aldaar bij de aller-heuggelykste inkomst van Zyne Doorl. Hoogheid den Heere Willem V. Prince van Orange en Nassau met Syne Koninglycke Gemalinne Frederica Sophia Wilhelmina van Pruyssen.
Huwelijksmedaille uit 1767 van I.G. Holtzhey voor het Huwelijk van Frederica Sophia Wilhelmina met Willem V van Oranje-Nassau. De Pruisische Adelaar en de Nederlandse Leeuw beschermen het gemeenschappelijke wapen, een Genius verlicht met een fakkel de tekst op de sokkel, waarop de datum en de plaats van de Huwelijksplechtigheden staan. (Coll. Coinarchives.com)
 
Bronnen:
Prins Willem V Batavus op Wikipedia
Huwelijk van Willem V en Wilhelmina van Pruisen, 1767
Erepoort op het Buitenhof
Huwelijksmedaille uit 1767 van I.G. Holtzhey
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik