Wilhelmina van Pruisen met Willem V en hun kinderen Frederica Louisa Wilhelmina, Willem Frederik en Willem George Frederik. Ten voeten uit in een interieur, de moeder zittend in een stoel met de kinderen om haar heen, de vader staande achter de stoel. Onderdeel van de collectie portretminiaturen, 1779. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)

Wilhelmina werd in die eerste jaren als stil en afstandelijk, zelfs lethargisch beschreven; ook was ze twee maal ernstig ziek. Haar eerste kind, een zoon, stierf bij de geboorte (1769). Er volgden een dochter, Louise (1770), een doodgeboren kind (1771), en twee zoons: Willem Frederik, de latere koning Willem I (1772-1843), en Willem George Frederik (1774-1799). In overeenstemming met de nieuwste opvattingen van haar tijd toonde Wilhelmina zich een betrokken moeder, die haar kinderen om zich heen had en wier opvoeding en onderwijs zij strikt leidde.
De verhouding tussen Wilhelmina en Willem was op zijn hoogst kameraadschappelijk. Hun karakters botsten. Willem - door zijn voogd hertog Lodewijk van Brunswijk opgevoed met een sterk vooroordeel tegen regerende vrouwen - was weifelachtig en jegens zijn energieke, wilskrachtige vrouw achterdochtig en jaloers. Wilhelmina kon zich aan haar echtgenoot ergeren, maar ze was altijd loyaal aan hem en hij ook aan haar; verhalen over zijn ontrouw zijn vermoedelijk onwaar. (Bron: Historici.nl)
Bronnen:
Prins Willem V Batavus op Wikipedia
Wilhelmina van Pruisen met Willem V en hun kinderen
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik