Staten-Generaal erkent onafhankelijke Verenigde Staten (Bron: Onsverleden.wordpress.com)
De Nederlanders waren al in een zeer vroeg stadium betrokken bij de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783). Al jaren voor de Onafhankelijkheidsverklaring smokkelden zij wapens naar de ontevreden kolonisten. Ook nadat de Engelsen een handelsembargo afgekondigd hadden tegen de opstandelingen, gingen de Nederlandse handelaren door met de wapensmokkel. Daar was immers goud geld mee te verdienen, want de Amerikanen betaalden goed voor het broodnodige oorlogsmaterieel.
Dankzij Nederlandse handelaren konden de Amerikanen een leger op poten zetten. Zij vervulden hiermee een cruciale rol in de beginperiode van het conflict. Officieel hield de Republiek zich zo veel mogelijk afzijdig en beriep zich op haar neutraliteit.
In 1780 verklaarde Engeland de oorlog aan Nederland, vanwege de wapensmokkel van de Nederlanders naar de opstandige Verenigde Staten. Er kwam steeds meer kritiek op Willem V.
Willem V werd beschuldigd van heulen met de vijand: zijn neef George III, de koning van Engeland.
De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog verliep desastreus, op de Slag bij de Doggersbank na, en al in 1783 is een Vrede van Parijs (1783) gesloten.
Nadat Friesland al op 26 februari 1782 als eerste provincie overstag was gegaan, erkende de Republiek als tweede natie ter wereld op 19 april 1782 de Verenigde Staten. (Bron: Historischnieuwsblad.nl)
Bronnen:
Prins Willem V Batavus op Wikipedia
Staten-Generaal erkent onafhankelijke Verenigde Staten
Nederland en de VS: Natuurlijke bondgenoten
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik