s

         
   

Afbeelding links: Dit kniestuk toont de stadhouder Prins Willem V (1748-1806). Willem V regeert tijdens de woelige jaren waarin burgers, geïnspireerd door de Franse Revolutie, in opstand komen tegen de erfgenamen van Oranje. B.S. Bolomey, 1788. (Coll. Collectieutrecht.nl)
Willem is afgebeeld in militair kostuum bestaande uit een borstkuras met een blauwe overjas. In zijn rechterhand houdt hij een maarschalkstaf. Prins Willem V werd geboren in 1748. Toen hij drie jaar was, overleed zijn vader, stadhouder Willem IV (1711-1751). Deze had de erfelijke overdracht van het stadhouderschap ingevoerd; voorheen moesten de telgen van Oranje door de staten van een provincie benoemd worden. De kleine Willem was nu dus erfgenaam, maar uiteraard te jong om te regeren.


Tegen 1782 kwam, geïnspireerd door de Amerikaanse Revolutie en de Verlichting, een beweging op: de Patriotten, die meer vrijheid eisten voor het volk. De opkomst van de patriotten zorgde voor spanningen en geweld tussen hen en orangisten. Franse agenten werden ervan verdacht de patriotten met geld tegen de stadhouder op te zetten. In pamfletten en smaadschriften werden Stadhouderlijke familie beledigd en gehoond.
Door een beroep te doen op historische en bijbelse voorbeelden van tiranniek gedrag, door de stadhouder voor te stellen als een afgod en een duivel, probeerden de patriotten het stadhouderschap te ondermijnen. Dat gebeurde ook door Prinses Wilhelmina voor te stellen als de kwade genius achter de stadhouder.
Vooral in Holland werd de agitatie van de patriotten tegen de stadhouder actief gesteund door Franse agitatoren.

De in het slop geraakte economie werd bedreigd toen keizer Jozef II, die ook heer van de Oostenrijkse Nederlanden was, opening van de Schelde eiste. De Keteloorlog die daarop volgde was aanleiding voor de patriotten tot het oprichten van nog meer exercitiegenootschappen. Daardoor zou de invloed van Willem V op de benoeming van buitenlandse officieren in het Staatse leger afnemen.

In 1785 ontstond een breuk tussen Aristocraten en Democraten.
In november 1786 verhuisde de stadhouderlijke familie van Apeldoorn naar Nijmegen, om in geval van lijfelijke bedreiging over de grens naar Pruisen te kunnen vluchten.

De felle hervormingsdrang van de patriotten leidde in 1787 tot een ingreep van de Pruisische troepen, die het gezag van de stadhouder gewapenderhand herstelden.
Op donderdag 20 september 1787 kwam Willem V aan in Den Haag. Misschien is Prinsjesdag naar deze gebeurtenis vernoemd. Hersteld in de oude rechten nam Willem V, maar in het bijzonder zijn vrouw Wilhelmina, nu represailles tegen de patriotten. De patriotten, verbeurd verklaard van hun bezittingen en hun zetels in de vroedschap, vluchtten daarop naar Noord-Frankrijk waar zij zich schoolden in de idealen van de Franse Revolutie.

In tal van plaatsen veranderde Willem V, gemachtigd door de Staten, de bestuurscolleges om hem vijandig gezinde leden te vervangen door Oranje-aanhangers. De pers werd aan banden gelegd, politieke bijeenkomsten werden verboden en patriottische clubs en vrijkorpsen ontbonden.

De voortekenen van een naderende crisis kondigde zich aan vanaf het ogenblik, dat in de lange hete zomer van 1789 de revolutie zich in alle uithoeken van Frankrijk had verspreid en overging in een steeds heftiger politieke strijd om de macht tussen de Koning en het Volk. Het was in die bloedige worsteling, dat de Franse monarchie ten onder zou gaan en Europa zou meeslepen in een langdurige oorlog tussen gevestigde vorstelijke posities en de opkomende wil van een volk. Onder die revolutionaire vloedgolf zou ook de Republiek der Verenigde Nederlanden bezwijken.
(Bron tekst: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)
Bronnen:
Prins Willem V Batavus op Wikipedia
Kniestuk toont de stadhouder Prins Willem V
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik