Prins Willem Frederik en Willem George Frederik in de Valkhof, Nijmegen, 1788. Het was 1786 toen in Den Haag relletjes ontstonden en geleidelijk toenamen tussen de Oranjegezinden en de Patriotten. In die onrustige atmosfeer waren de stadhouder prins Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen beducht voor eventuele rellen. Zij verlieten Den Haag en reisden af naar Breda, later Friesland, Groningen, Overijssel en tenslotte Nijmegen. Vóór hun aankomst werden nog een aantal verbeteringen aangebracht aan de vertrekken waar zij zouden verblijven. Deze vertrekken, bekend als de koningskamer, werden goed opgeknapt, evenals een paar zalen in de noordzuidvleugel, die beschikbaar moesten zijn voor ontvangsten. Op een schilderij van Willem Joseph Laquy zien we de twee jonge prinsen, Willem en Frederik, in de manage van de Valkhofburcht. Het is onbekend in welk deel van de burcht deze manage zich bevond. (Bron: Mijngelderland.nl)
 
Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau groeit samen met zijn broertje Frederik op in een woelige tijd. Boosaardige patriotse spotprenten en pamfletten over de Oranjes worden verspreidt.
Nadat de rust in de Republiek door de komst van de Pruisen en het vertrek van de patriotten enigszins hersteld was, ging hij voor zijn persoonlijke vorming, onder leiding van Stamford op reis naar Duitsland. Daar bezocht hij vele hoven en de mensen- en wereldkennis, die hij daar vergaarde, was groter dan hij de beperkte kring van de Haagse hofstad hem kon aanbieden.(Bron: Historici.nl)
Eerst bezocht hij Berlijn en Brunswijk waar hij aan het Pruisische hof in Berlijn de vijftienjarige Frederica Louise Wilhelmina, de dochter van Frederik Wilhelm van Pruisen kennen. Na deze kennismaking besloten het hof van Pruisen en van Oranje hun huwelijk te vieren, nadat prins Willem Frederik zijn reis had volbracht en in Leiden aan de hogeschool staatsrecht zou hebben gestudeerd. (Bron: Historici.nl)

Willem Frederik vertrok in augustus 1788 naar Brunswijk voor zijn scholing. Daar woonde hij met zijn gevolg in een huis met 12 kamers. Hij kreeg niet alleen militair onderricht, maar ook filosofie, geschiedenis, wiskunde en statistiek. Willem Frederik wilde de economische groei bevorderen van de arme vorstendommen Dillenburg, Siegen, Diez en Hadamar. (Bron: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)
Bronnen:
Willem I Frederik op Wikipedia
Willem Frederik op Historici.nl
Prins Willem Frederik en Willem George Frederik in de Valkhof
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik