Penning op het huwelijk van erfprins Willem Frederik en Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen. Links: borstbeelden naar links en rechts: grote vaas met rozenstruik, versierd met Pruisische adelaar. Tegen het voetstuk leunt het gekroonde wapenschild der Nederlanden. Rechts daarvan staat hymen die aan Nederlandse schutsgodin een roos aanbiedt. (Coll. Collectie.museumrotterdam.nl).
 
In de nazomer van 1791 vertrok Willem Frederik voor de huwelijksvoltrekking met prinses Frederica Louise Wilhelmina, ook wel Mimi en Wilhelmina van Pruisen genoemd, naar Berlijn, vergezeld door zijn moeder en zijn broer Willem Frederik George. Ook zijn zus Louise en haar man, de erfprins van Brunswijk waren getuige van het huwelijk op 1 oktober 1791. Zijn vader Willem V was, vanwege de gespannen situatie in het land niet aanwezig bij de bruiloft.
Op de terugreis van Berlijn ging het jonge paar het eerst naar het Loo om Willem V, te begroeten.
In Den Haag werden de jonggehuwden luisterrijk ontvangen en hield het bruidspaar een ontvangst voor de vertegenwoordigers van de Staten. (Bron: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)

De Staten van Holland schonken aan de erfprinses een lijfrente van 18 000 gulden en de Staten van Zeeland een van 1800 gulden. (Bron: Historici.nl)

Een jaar later werd op 6 december 1792 een stamhouder geboren, Willem Frederik George.
Intussen hielden studie, oefeningen met de infanterie en zaken van het gouvernement van Breda Willem Frederik bezig, totdat in 1792 de oorlog zou uitbreken waarin hij als jonge generaal en prins Frederik George zouden deelnemen. (Bron: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)

Rechts: Willem Frederik (Bron: Gahetna.nl)
Bronnen:
Willem I Frederik op Wikipedia
Willem Frederik op Historici.nl
Schilderij van de latere koning Willem I met zijn broertje Frederik omstreeks 1790
Penning op het huwelijk van erfprins Willem Frederik en Frederika Louise Wilhelmina van Pruisen
Koning Willem I (1772-1843) als erfprins, na 1806 prins van Oranje
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik