Rechts: Prins Willem Frederik, de latere Koning Willem I, met zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen (Mimi) en hun zoontjes Willem Frederik George Lodewijk (links) en Willem Frederik Karel (rechts) in 1799. (Coll. Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag).

In april 1796 reisde Mimi onder begeleiding van een escorteschip met haar zoon via Yarmouth naar Hamburg en vandaar eerst naar haar schoonzus Louise in Brunswijk.
21 april 1796 kwam Mimi met haar zoontje Guillot in Berlijn aan.

Willem Frederik was heel blij zijn vrouw en zoontje in Duitsland weer te zien. Het gezinnetje werd als gast van de koninklijk familie ondergebracht in de appartementen van Frederik de Grote in het koninklijk slot.
In 1797 zou het landgoed Schönhausen ter beschikking worden gesteld, dat was vrijgekomen door het overlijden in de winter van 1796/1797 van Koningin Elisabeth.
Willem Frederik was vasthoudend met zijn plannen om het herstel van het Huis van Oranje in de Republiek te herstellen, daarom wilde hij in oktober 1797 in Pruisisch dienst treden en Willem V gaf hem daarvoor toestemming.
Willem Frederik koopt op 27 oktober 1798, na Widzam ook het landgoed Raçot van Prins Jablonowski, dit laatste is gelegen in het bij de Poolse delingen aan Pruisen toegewezen gebied. Het landgoed ligt in de buurt van Poznan. Daarna vestigt Willem Frederik zich op 18 juli 1799 in Lingen.
(Bron tekst: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)
Bronnen:
Willem I Frederik op Wikipedia
Willem Frederik op Historici.nl
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik