Willem Frederik ging wonen in het kasteel ' Die Fasanerie' een charmant mooi gelegen jachtslot op ongeveer een uur afstand van de stad Fulda. (Bron: Wikimedia.org).
Willem Frederik ging wonen in het kasteel ' Die Fasanerie' een charmant mooi gelegen jachtslot op ongeveer een uur afstand van de stad Fulda. Mini en de kinderen bleven 's winters in Berlijn wonen en waren in de zomer in Fulda. In Berlijn woonden zij in het 'Haus Unter Den Linden no. 36' De prinsessen Wilhelmina en Louise werden spoedig regelmatige bezoekers van het kasteel 'Die Fasanerie'. Het was voor Willem Frederik geen gemakkelijke taak het bestuur te voeren over een geheel vreemd Duits gebied met overwegend katholieke inwoners, die bevoordeeld waren jegens de protestantse vorst die hen was opgedrongen.
Willem Frederik wilde het oude bureaucratische bestuur veranderingen van een achterlijk kerkelijk tot een moderner wereldlijk bestuur. Hij stelde een vaste dag vast waarop iedereen op de Fasanerie kon komen om zijn belangen te bepleiten. (Bron tekst: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)
Abdij en slot van Corvey. (Bron: Wikimedia.org).
Willem Frederik bezocht samen met Mimi de abdijen van Corvey en Weingarten en de stad Dortmund van de bewoners en hielp de mensen die hun werk als gevolg van de wijziging in de bestuursvorm hadden verloren.
Vooral de abdij Weingarten met zijn magistrale barokkerk aan de Bodensee beviel hem zeer goed, maar deze abdij lag ver weg van Fulda. (Bron tekst: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik. Uitgave: de Bataafse Leeuw, Amsterdam 2006)
Links: De 'Bloedprocessie' met op de achtergrond het klooster van Weingarten, ca. 1865. Litho van Joseph Bayer (1820-1879). (Bron: Wikimedia.org) en rechts: het klooster van de Provoost Hofen, van de Benidicteinen in Friedrichshafen. Gravure van J.G. Beck. Met het moederklooster in Weingarten werd ook Hofen in 1802 door Oranje-Nassau gesekulariseerd en in 1803 ontruimt. (Bron: Kloester-bw.de)
Links: het klooster Weingarten. (Bron: Kloester-bw.de)
Het einde voor het klooster van Weingarten kwam onder het bewind van Abt Anselm Ritler (1784-1804) op 15 september 1802 toen Vorst Willem van Oranje-Nassau-Dillenburg zijn geseculariseerde goed in bezit nam. De 48 monniken mochten voor een deel tot 1809 in het Konventsgebouw blijven. De ca. 11 000 inwoners 1200 boerderijen, waaronder de Heerlijkheid Blumenegg in het Vorarlgebergte en priorij (klooster) Hofen (nu: Slot Friedrichshafen) wisselden van soeverein en het gebied werd het Graafschap Weingarten, genoemd.
Rechst: Voormalig klooster Hofen, nu de Evangelische Slotkerk. Het kloostergebouw werd als 'Slot Friedrichshafen' door ambtenaren van de staat en vanaf 1824 door het Huis Württemberg gebruikt. De slotkerk bleef eigendom van de staat en wordt sinds 1812 door de Evangelische Kerkgemeente van Friedrichshafen als parochiekerk gebruikt. In de oorlog werd het complex zwaar beschadigd, maar in 1964 werden de slotkerk en het slot gerestaureerd. (Bron: Kloester-bw.de)
Bronnen:
Willem I Frederik op Wikipedia
Willem Frederik op Historici.nl
De Fasanerie
De 'Bloedprocessie'
Klooster van de Provoost Hofen
Het klooster Weingarten
Voormalig klooster Hofen, nu de Evangelische Slotkerk
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik