Aankomst Willem Frederik op Scheveningen op 30 november 1830. Jan Willem Pieneman (1779-1853) schilderde mogelijk deze zee van vlaggen op de schepen als hulde aan de terugkeer van Prins Willem Frederik. (Coll: Particulier Bezit)
 
In afwaching van de komst van de prins had Van Limburg Stirum aan visser Pronk, die zich in Den Haag bij Van Hogendorp had gemeld. gezegd: 'Ga met spoed naar Scheveningen, zet daar alles in oranje, en breng mij spoedig bericht'. Met een pranjekokarde op zijn hoed reed Pronk in een rijtuig naar Scheveningen en onderweg volgden hem honderden vissers, mannen en vrouwen. Bij zijn huis aangekomen zei Pronk:
'Vrienden, ik kome van een hooger hand. U allen aan te zeggen dat de Franschen ons hebben verlaten, dat het voor het gansche land Oranje is. Weest van mijn woorden verzekerd, twijfel daar niet aan. Ik heb alsmede laar Ulieden bekend te amken alsdat de Prins binnen 3 à 4 dagen in Fen Haag zal komen'.

De Oranjevlag werd op de toren gestoken en de seinpalen werden afgebroken om de seinmeesters te verhinderen nog seinen naar Frankrijkte zenden.
Door tegenwinden opgehouden verschenen pas op 30 november twee Engelse oorlogsschepenvoor de kust van Scheveningen; pas tegen vier uur in de middag konden zij het strand naderen. Eerst stapte Willem Fagel aan wal, samen met Höppener, de secretaris van de Britse gezant, om poolshoogte te nemen of de prins, die zich op het andere schip, 'The Warrior', bevond, veilig kon landen. Fagel herkende Pronk. Die stuurde zijn zoon per paard naar het huis van Van Limburg Stirum met de boodschap dat de prins voor de wal was en met een sloep aan land zou gaan. In Den Haag sprak de zoon van Pronk tot het volk dat voor het huis van Van Limburg Stirum was verzameld: 'Vrienden, ik heb de gelukkige boodschap gebracht, dat de prins op dit moment in Scheveningen is gearriveerd'.
De matrozen streken een barkas en roeiden de prins met De Perponcher en Clancarty naar een boerenwagen van Jacob van Dyne, die in zee was gereden; daar klommen zij op. Aan land werd de prins namens het Algemeen Bestuur verwelkomd door graaf van Limburg Stirum en met de Prins van Oranje op de bok naast de voerman reed Van Duyne naar het huis van de dominee. Daar begroette de Scheveninger Berkenbosch de prins. In een open rijtuig samen met Van Limburg Stirum en toegejuicht door de toegestroomde bevolking, reed de prins langs de Scheveningseweg eerst naar et huis van Van Limburg Stirum om er te eten. Dadelijk na zijn aankomst richtte hij zich in een proclamatie tot zijn landgenoten.

'Na een scheiding van 19 jaar en na zoveel rampen heb ik het onuitsprekelijk genoegen, dat ik door U eenstemmig in Uw midden wordt teruggeroepen. Ons gezamenlijk en enig doel moet zijn de wonden van ons dierbaar vaderland te helen en het in zijn vorige luister en aanzien onder te volkeren te herstellen. Alle partijschap moet voor altijd onder ons verbannen zijn'.
De bestorming van Arnhem 30 november 1813. (Bron: Maandvandegeschiedenis.nl)
 
De bestorming van Arnhem vond plaats in de vroege middag van 30 november 1813. Een week eerder hadden Pruisische troepen de stad, die toen de hoofdstad was van het Franse departement van de Boven-IJssel, omsingeld. Uit vrees voor een overmacht aan Franse troepen werd in eerste instantie afgezien van een aanval. Nadat generaal Von Bülow, de aanvoerder van de Pruisische invasietroepen, was gearriveerd, werd besloten om de stad toch in te nemen, om op die manier de schipbrug over de Rijn in handen te krijgen en een snelle verovering van geheel Noord-Nederland te realiseren. De gevechten concentreerden zich in eerste instantie buiten de Rijnpoort, waar de Fransen een versterkt kampement hadden opgeslagen. Toen het Pruisische soldaten, geholpen door Russische kozakken, lukte om de andere poorten van de stad open te breken, was er geen houden meer aan. In de straten van Arnhem werden man-tegen-man gevechten gehouden waarbij tientallen soldaten het leven lieten. De Franse soldaten renden voor hun leven, en vluchtten in paniek door de Rijnpoort naar buiten, waar ze hun om iedere meter grond vechtende kameraden van achteren overliepen. In de paniek die daarop uitbrak, vonden nog eens honderden Fransen de dood. De overigen probeerden via de schipbrug richting Nijmegen te ontkomen, maar werden tot ver in de Betuwe achterna gezeten door de Pruisische cavalerie. Uiteindelijk kwamen die dag 700 Pruisische en meer dan 1.000 Franse soldaten om het leven. (Bron tekst: Vlaardingen.nl)
Bronnen:
Willem I Frederik op Wikipedia
Willem Frederik op Historici.nl
Aankomst Willem Frederik op Scheveningen op 30 november 1830
De bestorming van Arnhem 30 november 1813
Tekst van: De bestorming van Arnhem 30 november 1813
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik