Intocht van Willem I in Den Haag op 30 november 1813.; vervaardiger: onbekend; 1813. (Coll. Haags Gemeentearchief)
 
In afwaching van de komst van de prins had Van Limburg Stirum aan visser Pronk, die zich in Den Haag bij Van Hogendorp had gemeld. gezegd: 'Ga met spoed naar Scheveningen, zet daar alles in oranje, en breng mij spoedig bericht'. Met een pranjekokarde op zijn hoed reed Pronk in een rijtuig naar Scheveningen en onderweg volgden hem honderden vissers, mannen en vrouwen. Bij zijn huis aangekomen zei Pronk:
'Vrienden, ik kome van een hooger hand. U allen aan te zeggen dat de Franschen ons hebben verlaten, dat het voor het gansche land Oranje is. Weest van mijn woorden verzekerd, twijfel daar niet aan. Ik heb alsmede laar Ulieden bekend te amken alsdat de Prins binnen 3 à 4 dagen in Fen Haag zal komen'.

De Oranjevlag werd op de toren gestoken en de seinpalen werden afgebroken om de seinmeesters te verhinderen nog seinen naar Frankrijkte zenden.
Door tegenwinden opgehouden verschenen pas op 30 november twee Engelse oorlogsschepenvoor de kust van Scheveningen; pas tegen vier uur in de middag konden zij het strand naderen. Eerst stapte Willem Fagel aan wal, samen met Höppener, de secretaris van de Britse gezant, om poolshoogte te nemen of de prins, die zich op het andere schip, 'The Warrior', bevond, veilig kon landen. Fagel herkende Pronk. Die stuurde zijn zoon per paard naar het huis van Van Limburg Stirum met de boodschap dat de prins voor de wal was en met een sloep aan land zou gaan. In Den Haag sprak de zoon van Pronk tot het volk dat voor het huis van Van Limburg Stirum was verzameld: 'Vrienden, ik heb de gelukkige boodschap gebracht, dat de prins op dit moment in Scheveningen is gearriveerd'.
De matrozen streken een barkas en roeiden de prins met De Perponcher en Clancarty naar een boerenwagen van Jacob van Dyne, die in zee was gereden; daar klommen zij op. Aan land werd de prins namens het Algemeen Bestuur verwelkomd door graaf van Limburg Stirum en met de Prins van Oranje op de bok naast de voerman reed Van Duyne naar het huis van de dominee. Daar begroette de Scheveninger Berkenbosch de prins. In een open rijtuig samen met Van Limburg Stirum en toegejuicht door de toegestroomde bevolking, reed de prins langs de Scheveningseweg eerst naar et huis van Van Limburg Stirum om er te eten. Dadelijk na zijn aankomst richtte hij zich in een proclamatie tot zijn landgenoten.

'Na een scheiding van 19 jaar en na zoveel rampen heb ik het onuitsprekelijk genoegen, dat ik door U eenstemmig in Uw midden wordt teruggeroepen. Ons gezamenlijk en enig doel moet zijn de wonden van ons dierbaar vaderland te helen en het in zijn vorige luister en aanzien onder te volkeren te herstellen. Alle partijschap moet voor altijd onder ons verbannen zijn'.

Voerman Dick van Duyne leidde het voertuig door de straten die zwart zagen van de mensen. Zijn komst was al grondig voorbereid. De boerenkar hield halt voor de pastorie van dominee Faassen in de Keizerstraat waar het gezelschap uitstapte en wachtte op 'passender vervoer'. Het inhalen van een koning boven op een 'nettenwagen' was niet bepaald koninklijk.

De reis werd vervolgd naar het huis van Graaf Leopold van Limburg Stirum aan de Kneuterdijk en hij liet zich - goed bewaakt door de meegereisde Engelse mariniers - op het bordes door een enthousiaste menigte toejuichen, zijn toekomstige onderdanen. Het gros van de onderdanen wist niets van de prins en koesterde sentimenten als: 'het was - net als vroeger - een Oranje, dus zou het wel goed zijn.'
Hierna brachten drie voertuigen de prins en zijn gevolg naar Den Haag, begeleid door vrijwillige ruiters uit Den Haag. Op de Scheveningseweg wachtte een erewacht van jonge aanzienlijken, in blauw uniform met oranjestrik, de stoet op.

De Prins reed toegejuicht door een dichte menigte om ongeveer vijf uur Den Haag binnen, via het Noordeinde en Heulstraat naar het huis van Graaf Leopold van Limburg Stirum aan de Kneuterdijk en hij liet zich - goed bewaakt door de meegereisde Engelse mariniers - op het bordes door een enthousiaste menigte toejuichen, zijn toekomstige onderdanen. Het gros van de onderdanen wist niets van de prins en koesterde sentimenten als: 'het was - net als vroeger - een Oranje, dus zou het wel goed zijn.'

Rechts: Aankomst van koning Willem I in Den Haag op 30 november 1813.; vervaardiger: Velyn, Ph.; 1813. (Coll. Haags Gemeentearchief)
 
Links: De Prins van Oranje logeert 30 november 1813 in het huis van Collot d'Escury, Kneuterdijk 6. (Bron tekst: Anemaa.home.xs4all.nl) en rechts: Johan de Witthuis, Kneuterdijk 6. (Bron tekst: Anemaa.home.xs4all.nl)
Links: Ontvangst Ontvangst van prins Willem Frederik in het huis van Van Limburg Stirum, Kneuterdijk 6 in Den Haag. (Coll. Haags Gemeentearchief) en Rechts: Ontvangst van prins Willem Frederik in het huis van Van Limburg Stirum, Kneuterdijk 6 in Den Haag. Schilder onbekend. (Bron: Astrozeeland.nl)
 
In het huis van Van Limburg Stirum at de prins met enkele van de leiders, onder andere Van der Duyn van Maasdam. Wie ontbrak was Gijsbert Karel van Hogendorp, die uitgeput van vermoeidheid en ziekte thuis zat. Van Hogendorp schreef: "ik wagtte lang - en had niemand bij mijÖ"
Maar later, zocht de Prins van Oranje hem op, met Van Limburg Stirum en enkele anderen. Van Hogendorp beschrijft een niet zo'n warme ontmoeting: "Hij hield in zijn hand een langen blikken koker, dien hij mij overgaf. Ik zeide hem, dat nu alle mijne wenschen vervuld waren, en strekte eene hand uit in verwagting van de zijne. De hand kwam ook, maar niet ongevraagd, en het is bij die reis (= keer] gebleven."
 
Intussen werd de stad feestelijk verlicht en werd bij Van Hogendorps buurman (d'Escury op Kneuterdijk 6) een receptie werd gehouden. De nacht logeerde de prins van Oranje bij d'Escury op Kneuterdijk 6. (Bron tekst: Anemaa.home.xs4all.nl)
Bronnen:
Willem I Frederik op Wikipedia
Willem Frederik op Historici.nl
Intocht van Willem I in Den Haag op 30 november 1813
Aankomst van koning Willem I in Den Haag op 30 november 1813
De Prins van Oranje logeert 30 november 1813 in het huis van Collot d'Escury
Johan de Witthuis, Kneuterdijk 6
Ontvangst Ontvangst van prins Willem Frederik in het huis van Van Limburg Stirum, Kenuterdijk 6 in Den Haag
Ontvangst van prins Willem Frederik in het huis van Van Limburg Stirum
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik