Links: Monument ter nagedachtenis aan Wilhelmina Frederica Louisa (1774-1837) prinses van Pruisen, koningin der Nederlanden, echtgenote van koning Willem I. Het borstbeeld van de overleden vorstin is afgebeeld op een obelisk die in een landelijke omgeving is opgericht. Onder de afbeelding van de overledene is op een gedenksteen de volgende tekst weergegeven: Aan de nagedachtenis eener Vorstin wier deugden eeuwig door Nederland zullen erkend worden. Geboren 18 November 1774 Overleden 12 October 1837. Treurende leden van de koninklijke familie staan rondom het monument. Links op de voorgrond liggen enkele schapen in het gras. Links op de achtergrond zijn de contouren van een stad aan het water zichtbaar. Rechts op de achtergrond is een loofbos weergegeven. Onder de afbeelding staat de volgende tekst: Hulde van het dankbaar Nederland H.M. Frederika Louisa Wilhelmina van Pruissen eerste koningin der Nederlanden. Lutz. J.A. (Coll. Haags Gemeentearchief)

12 oktober 1873 sliep zij rustig in in de 'Oude Hof', die haar boven alle andere paleizen dierbaar was, omdat zij daar de eerste onbezorgde gelukkige jaren van haar huwelijk had doorgebracht. Zij was de eerste Koninklijke Oranje die met grote pracht en praal in het Mausoleum van Willem de Zwijger in Delft ter aarde werd gesteld. Het verdriet over het verlies van de geliefde koningin was algemeen in Holland. Met haar werd ook de populariteit, waarover Willem I in de eerste jaren van de bevrijdingsoorlog zich verheugd had, begraven.
Zelfs in België, dat de Koningin had afgezworen, maar als een edele en onberispelijke vrouw vereerde, werd overal met lof over de gestorvene gesproken. (Bron: François de Bas)
Bronnen:
Frederica Louisa Wilhelmina van Hohenzollern, Prinses van Pruisen op Wikipedia
Friederike Luise Wilhelmine, Prinzessin von Preußen, Königin der Niederlande (PDF), François de Bas. Hohenzollernjahrbuch 5.1901
Monument ter nagedachtenis aan Wilhelmina Frederica Louisa