Rechts: Prins Willem Frederik, de latere Koning Willem I, met zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen (Mimi) en hun zoontjes Willem Frederik George Lodewijk (links) en Willem Frederik Karel (rechts) in 1799. (Coll. Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau, Den Haag).

Al in april 1796 ging zij van Golchester naar Cuxhaven en kwam via Brunswijk (Braunschweig) op 13 mei in Berlijn aan. Daar woonde zij daar vier jaar en in Schönhausen, tot de bij de vrede van Amiens (1802) de Prins van Oranje het vorstendom Fulda naast Corver, Dortmund en enkele andere plaatsen als vervanging voor het verlies van de erflanden van Nassau, toegewezen werd. Al die tijd verdroeg de prinses de vernedering van haar huis met grote standvastigheid en stond achter haar echtgenoot in donkere dagen liefdevol ter zijde. Huiselijk geluk compenseerde het verlies van politieke macht. Op 27 februari 1797 werd in Berlijn in het Koninklijke Slot, Prins Friedrich, de leeftijdgenoot en trouwe vriend Keizer Wilhelm I, op 1 maart 1800 Prinses Pauline Wilhelmine Friederike Luise Pauline Charlotte, geboren. Toen juichte het moederhart van vreugde.

Als betrokken echtgenote begroette Wilhelmina met vrolijk enthousiasme de dag, waarop het vorstendom Fulda door de Stadhouder werd overgedragen aan zijn zoon, en die nu een plaats tussen de Duitse vorsten innam. (29 mei 1803). Het volgende jaar bereikte de Erfprinses haar nieuwe land en ook nu, zoals tijdens haar huwelijksreis door Holland, werden de onderdanen door de mooie verschijning verrast: zo'n vriendelijke en minzame vorstin hadden ze nog nooit gehad.
De Oranjes moesten bij het streven naar veranderen van in veel opzichten middeleeuwse toestanden van hun bezit, heel zuinig zijn. Zijn echtgenote stond Willem Frederik hierbij aan zijn zijde en wist desondanks van haar liefdadigheid en kunsten van de Faisanderie in Fulda een grote uitdaging te maken. De opvoeding en opleiding van har kinderen leidde zij persoonlijk. In de vaste overtuiging dat haar huis vroeger of later naar Nederland terug zou keren, leerde zij, een Duitse Prinses, haar kinderen op haar knieën de Nederlandse taal In de winter zocht zij in het algemeen ontspanning in Berlijn. In december 1804 waszij bijzonder blij, dat Koning Friedrich Wilhelm III haar oudste, 12-jarige zoon, als zijn eigen zoon, een Pruisisch uniform te dragen.

Slechts drie jaar zou ze het geluk van vorstin van Fulda te genieten. Hadden al in 1805 de overwinningen van Napoleon bij Ulm en Austerlitz hun bezorgdheid gewekt, zo zou het jaar 1806 voor haar, als voor heel Duitsland het hoogtepunt van verdriet en ellende zijn. Daarbij kwam ook nog huiselijk leed. In februari 1803 had zij haar Moeder verloren; in april 1806 stierf haar schoonvader Willem V in Brunswijk. Sinds had Wilhelmina de titel en de waardigheid van een Prinses van oranje, wat haar in het begin geen vreugde bezorgde.
In juli 1806 weigerde de vorst van Fulda, ondanks de oproep van Napoleon zich bij de Rijnbond aan te sluiten en verklaarde, "het is beter met eer te sneuvelen, dan de beroemde nam van Oranje door vrijwillige slaafse onderwerping te bezoedelen".

Eind augustus bracht de Prins zijn familie naar Berlijn, omdat hij geloofde dat ze daar bij het uitbreken van oorlog, daar veiliger achtte. Kort na haar aankomst in de Pruisische hoofdstad werd het kind van Wilhelmina, als gevolg van de opwinding en onrust, dood geboren. Nauwelijks opgeknapt, beleefde zij nieuwe opwindende gebeurtenissen. Zij zag Berlijn in een verschrikkelijke opwinding bij het bericht dat de uitgever, Palm van Braunau door de Fransen was terechtgesteld vanwege de publicatie: "Deutschland in seiner tiefsten Erniederung". De Jonge officieren van de Garde slepen uitdagend hun sabel op de drempel van de woning van de Franse gezant en elke avond werd het strijdlied: "Wohl auf, aufs Pferd, aufs Pferd", enz. uit duizenden kelen klonken.

Al op 4 september nam de Prins van Oranje het bevel over van de 82-jarige veldmaarschalk van Möllendorf van de eerste Divisie van de rechter vleugel van de infanterie. De Prinses Weduwe stuurde ondertussen haar zonen allerlei samenvattingen uit Franse en Hollandse kranten vol smaad over de Pruisen. (Bron: François de Bas)
 
 
Bronnen:
Frederica Louisa Wilhelmina van Hohenzollern, Prinses van Pruisen op Wikipedia
Friederike Luise Wilhelmine, Prinzessin von Preußen, Königin der Niederlande (PDF), François de Bas. Hohenzollernjahrbuch 5.1901
Boek: Oranje in Ballingschap, Mr. L.A. Struik