De Koninklijke Roos t.g.v. 50 jaar koningschap
Souvenir getiteld 'De Koninklijke Roos' 1813 - 1863, gemaakt ter gelegenheid van 50 jaar koningschap en uitgebracht op 17 november 1863 tijdens het koningschap van Willem III (Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk) (1817-1890) koning der Nederlanden. De afbeelding laat een takje met twee rozen zien die met een lint zijn samengebonden. Daaronder staat een gedicht dat luidt:
Een boom waaraan men vrucht, noch blad, noch wortel vond,
Verdorde en storte neer op den Bataafschen grond,
Toen plantte 't juichend volk, weer 't Sieraad van zijn hoven,
't Zag wortel, blad en vrucht en 't riep ORANJE BOVEN.
 
Bronnen:
Haags Gemeentearchief
Geschiedenis van Scheveningen. Herdenking 1863