Foto van Middeleeuwse huifkar in Historisch Optocht in 1913
Als onderdeel van de historische optocht tijdens de herdenking van 100 jaar onafhankelijkheid op 30 november 1913 reed een replica mee van een huifkar uit de vroege middeleeuwen. In de huifkar zit Melis Stoke. Melis Stoke was een Nederlands schrijver uit de 13e eeuw.
Stoke werd vermoedelijk in Zeeland geboren, in 1235. Hij is rond 1305 gestorven. Hij schreef vanaf 1290 in het Middelnederlands een kroniek op rijm over het graafschap Holland. Eén van zijn werken, één van de eerste boeken in het Nederlands, heet Rijmkroniek. Daarin staat het verhaal over de moord op Floris V. Stoke baseerde zich op geschreven bronnen, getuigenverklaringen en eigen waarnemingen.
Stoke was een klerk in dienst van Floris V. Hij kon lezen en schrijven, wat in die tijd uitzonderlijk was. Mogelijk was hij een monnik, omdat de lees- en schrijfkunst destijds hoofdzakelijk in kloosters werd onderwezen. Het is bekend dat hij enige tijd in dienst was van de stad Dordrecht. Het is zeer wel mogelijk dat hij in een klooster schrijfonderricht kreeg, maar dit betekent niet noodzakelijk dat hij zelf monnik was.
In ± 1270 verhuisde Floris V het grafelijke hof van Leiden naar Den Haag.
In 1290 bouwt Floris V de Ridderzaal bij het grafelijke hof in Den Haag. Dat hof had zijn grootvader Floris IV er gebouwd. Diens zoon, Floris' vader, Willem II breidde het hof in 1248 uit met een "koninklijke zaal". Floris wil een nog opvallender gebouw. Dat werd dus de "Grote zaal" of "Ridderzaal". En die had internationale allure. Zo'n grote zaal zonder pilaren was er sinds de Romeinen niet meer gebouwd!
 
Bronnen:
Melis Stoke op Wikipedia
Floris V