Groot mozaiek in de Antonius Abtkerk te Scheveningen
91. Groot mozaïek in de Antonius Abtkerk te Scheveningen met biddende Scheveningers ter herdenking van de cholera-epedemie van 1848. (Bron: Reliwiki.nl)

De Antonius Abtkerk is een rooms-katholieke kerk aan het einde van de Scheveningseweg in Den Haag. De Antonius Abt, een rijksmonument, werd in 1926-1927 gebouwd door architect Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers jr. in een zakelijk-expressionistische stijl met een rijk versierd art-deco-interieur.
De kerk heeft een 50 meter hoge, vierkante toren, bekroond met een kleine lantaarn met puntdak, die van veraf zichtbaar is. In de vrij donkere kerk trekt vooral de apsis het oog van de bezoeker. Deze koorafsluiting is gedecoreerd met een groot, kleurrijk mozaïek dat de cholera-epidemie van 1848 herdenkt. Het werd ontworpen door Antoon Molkenboer. In het mozaïek, dat 12 meter breed is en ruim 17 meter hoog, zijn 2.000.000 steentjes verwerkt door atelier Mauméjean Frères uit Parijs. Het is het enige grote mozaïek in Nederland en het grootste ten noorden van Parijs. (Bron: Wikipedia.org)
Details van mozaiek in Antonius Abtkerk Scheveningen
De bouwpastoor van de Antonius Abtkerk, H.J. van de Ven, had bedacht dat niets mensen dichter bij God zou kunnen brengen dan een gebeurtenis uit het recente verleden die de band tussen God en de mensen sterk had doen voelen. In 1848 had een grote cholera-epidemie veel inwoners van het vissersdorp Scheveningen het leven gekost. Op aandringen van de toenmalige pastoor Schagt werden indringende gebedsdiensten gehouden bij de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. Merkwaardigerwijze deden zich vanaf het begin van deze 'noveen' geen sterfgevallen meer voor, en zij die door de cholera besmet waren, genazen in heel korte tijd. De niet te verklaren snelle afloop van de epidemie werd algemeen gezien als een wonderbare gebedsverhoring. Deze gebeurtenis is als centraal thema gekozen. Het meest getuigt het grote gedenkmozaïek, ontworpen door Antoon Molkenboer, hiervan. (Bron: Parochie-antonius-abt.nl)
 
 
Bronnen:
Groot mozaïek in de Antonius Abtkerk te Scheveningen
De Antonius Abtkerk te Scheveningen
Herdenking cholera-epidemie 1848