Relief van 'De Scheveninger' in Keizerstraat
88. Reliëf van 'De Scheveninger' op Keizerstraat 117-121 te Scheveningen. Foto: Jacob Bijl).
Het pand is gebouw door architect W. Ch. Kuijper (1879-1961) in 1912. De maker van het reliëf en de betekenis ervan zijn onbekend.
 
Bronnen:
Reliëf van 'De Scheveninger' in Keizerstraat