Gevelsteen Duindorp
Gevelsteen Duindorp. Gedenksteen uit 1953, die oorspronkelijk in de zijgevel van het huis Zeezwaluwstraat 195 was gemetseld, symboliserend de 'terugkomst in veilige haven' van de bewoners van dit deel van Duindorp, dat in het begin van de oorlog in opdracht van de Duitsers gesloopt was. De beeldhouwer is Hans Melis; het materiaal Franse kalksteen. De gevelsteen zit nu in de muur van hoek Pluvierstraat/Houtrustweg. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Bronnen:
Gevelsteen Duindorp