Strandgezicht van Scheveningen met op het duin het zomerverblijf Nieuw-Soetenburgh en een gebouw, dat in 1665 werd gebouwd voor Johan van Swieten, die er een logement exploiteerde.
Jan de Bisschop (1628-1671), Romeyn de Hooghe (1645-1708)
Constantijn Huygens sr. werkte in 1653 een plan uit voor een bestrate weg dwars door de duinen van Den Haag naar Scheveningen. Zijn ontwerp en voorstel werd afgewezen. Tien jaar later, tijdens zijn verblijf in Parijs, verzocht de Haagse overheid Huygens of van zijn ontwerp gebruik gemaakt mocht worden. Eind 1665, kort na zijn thuiskomst, werd de straatweg voltooid. De bejaarde Huygens wijdde een lang gedicht aan: De nieuwe Zee-straet. Hierin beschrijft hij onder meer de voordelen van de duinweg voor de vissersvrouwen en de genoegens van een ritje langs de zee. Naar Huygens' denkbeelden schetste Jan de Bisschop in het voorjaar van 1667 een aantal variaties voor de titelpagina, waarna hij het definitieve ontwerp tekende. Aangezien Huygens graag de Haagse zijde van de duinweg had gemarkeerd met een triomfboog, vormt die het centrale thema. Boven de middenpoort is Huygens' devies CONSTANTER aangebracht. Op het titelblad van Huygens' De nieuwe Zee-straet uit 1667 wordt alleen de etser Romeyn de Hooghe (1645-1708) vermeld. Huygens zelf laat er in de begeleidende dichtregels geen twijfel over bestaan dat de voorstelling door Episcopius werd getekend met: "Dimidium facti fecit Episcopius" ofwel Episcopius, Jan de Bisschop, maakte de helft, d.w.z. in dit geval het ontwerp voor de ets van Romeyn den Hooghe Overigens was Constantijn Huygens de heer van Zuylichem. Beide etsen (Coll. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag). Het is niet duidelijk wie de versie rechts uit 1711 heeft gemaakt.
 
Jan de Bisschop was een amateurschilder. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Leidenvan 1648 tot 1652 en vestigde zich daarna in Den Haag als vertegenwoordiger van van het Hof van Holland, Zeeland en West Friesland en begon later een tekenacademie.Bisschop maakte gebruik van het werk van andere schilders. Hij gebruikte voor pen en penseel een warme goud-bruine inkt, die later bekend werd als "bisschops-inkt". (Bron: Wikipedia.org)
 
Romeyn de Ho(o)g(h)e (Amsterdam, 10 september 1645 Haarlem, 15 juni 1708) was een Noord-Nederlandse etser, tekenaar van 3.500 prenten, karikaturist (onder het pseudoniem Marlois), schilder, iconograaf, goudsmid, emailleur, boekillustrator, uitgever van kaarten, uitvinder van een manier om katoen te bedrukken, advocaat en schrijver van historisch-politiek werk. Die universele geest blijkt onder meer uit zijn boekillustraties voor de meest uiteenlopende onderwerpen, van vechtsport tot de bijbel, van emblemata tot reizen, van ketterijen tot tuinontwerpen. De Hooghe geldt bovendien als een propagandist voor de prins en zijn anti-Franse politiek. Hij wordt meestal genoemd vanwege zijn spotprenten op Lodewijk XIV en Jacobus II.[1] Romeijn/Romeyn, of Romanus de Hooghe had een groot atelier, waar hij 36 assistenten aan het werk hield. (Bron: Wikipedia.org)
Bronnen:
Jan de Bisschop op Wikipedia
Romeyn de Hooghe op Wikipedia
Essential Vermeer
De nieuwe Zee-straet (links)
De nieuwe Zee-straet (rechts)