Schets van het vertrek van Charles II
Jan de Bisschop (1628-1671)
Op de dag van het vertrek van koning Charles II maakte Jan de Bisschop enkele schetsen, die hij later uitwerkte.
Deze schets werkte hij uit tot twee kapitale, nagenoeg identieke tekeningen, waarvan één in bezit is van het Victoria en Albert Museum in London.
Uit de Latijnse annotatie op dit Londonse werk blijkt dat De Bisschop de tekening aan Karrel II heeft aangeboden.

De afbeelding rechts zit in de collectie van het Rijks Museum.

(Bron: Episcopius. Jan de Bisschop (1628-1671), Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle en Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam, 1992.)
 
Jan de Bisschop was een amateurschilder. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Leidenvan 1648 tot 1652 en vestigde zich daarna in Den Haag als vertegenwoordiger van van het Hof van Holland, Zeeland en West Friesland en begon later een tekenacademie.Bisschop maakte gebruik van het werk van andere schilders. Hij gebruikte voor pen en penseel een warme goud-bruine inkt, die later bekend werd als "bisschops-inkt". (Bron: Wikipedia.org)
Bronnen:
Jan de Bisschop op Wikipedia
Jan de Bisschop in Getty Museum
Essential Vermeer
Episcopius. Jan de Bisschop (1628-1671), Uitgave: Waanders Uitgevers, Zwolle en Museum Het Rembrandthuis, Amsterdam, 1992.
Vertrek Charles II