Zicht op Scheveningen en de zee vanuit het Zuiden
Jan de Bisschop (1628-1671)
Deze penseeltekening van Jan de Bisschop laat goed de ligging van het dorp Scheveningen zien ten opzicht van de zee rond 1660. Op het strand liggen een aantal visserspinken en op het duin staat het zomerverblijf Nieuw-Soetenburgh, dat in 1662 werd gebouwd. Het logement tegenover Nieuw Soetenburgh, dat in 1665 werd gebouwd, staat nog niet op de tekening. De tekening kan gedateerd worde 1662-1665. De prent wordt ook wel toegeschreven aan Constantijn Huygens, met wie Jan de Bisschop bevriend was. (Coll. British Museum, London)
 
Jan de Bisschop was een amateurschilder. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Leidenvan 1648 tot 1652 en vestigde zich daarna in Den Haag als vertegenwoordiger van van het Hof van Holland, Zeeland en West Friesland en begon later een tekenacademie.Bisschop maakte gebruik van het werk van andere schilders. Hij gebruikte voor pen en penseel een warme goud-bruine inkt, die later bekend werd als "bisschops-inkt". (Bron: Wikipedia.org)
Bronnen:
Jan de Bisschop op Wikipedia
Jan de Bisschop in Getty Museum
Essential Vermeer
Gezicht op Scheveningen