Hendrick van Anthonissen, Strand Scheveningen
Benjamin Gerritsz Cuyp (1612 - 1652)
Strandgezicht met visverkoper. Links het uitladen van de vangst en de visafslag op het strand van Scheveningen met een visverkoper en twee mannen te paard. Op de achtergrond de vuurbaak. Een eenvoudige visser biedt de rijk geklede ruiters - stadsmensen vermoedelijk - een vis aan. Zoín ontmoeting tussen mensen van verschillende standen komen we ook vaak tegen in de landschappen van de vader van Benjamin, Aelbert Cuyp. De welgestelde kopers hielden daar waarschijnlijk wel van. Ze konden zich goed verplaatsen in de hogere klasse die hij afbeeldde. In de tijd van Cuyp werd het aanbod aan zeevis steeds groter. Zeevis was duurder dan zoetwatervis, maar viel meer in de smaak omdat er minder graten in zaten. Ook in Dordrecht, waar volop riviervis werd gevangen, werd zeevis goed verkocht. Er was zelfs een speciale markt voor, op de hoek van de Vis- en de Voorstraat.
In het werk van Benjamin zie je meestal nauwelijks invloed van Jacob of Aelbert Cuyp. Maar hier doet het groepje met de deftige ruiters te paard wel sterk aan Aelbert denken. Waarschijnlijk was Benjamin tegelijk met Aelbert in de leer bij zijn halfbroer Jacob. De paar landschappen die van Benjamin bekend zijn, laten vooral de invloed van Jan van Goyen zien. Benjamin ging een heel andere kant op: hij legde zich toe op bijbelse scènes, in de trant van Rembrandt. (Coll. Dordrechts Museum)
Bronnen:
Benjamin Gerritsz Cuyp op Wikipedia
Strandgezicht met visverkoper