Gerrit van Giessen (1692-1750)
Gerrit van Giessen (1692-1750) maakte in 1730 een gravure van het schilderij van Cornelis Elandts. Op de ets is duidelijk de zeewering te zien, die bestond uit houten palen. Die boden geen bescherming voor de Allerheiligenvloed. 128 huizen werden door de storm in 1570 weggespoeld en schepen dreven door het dorp.

In 1664 maakte Cornelis Elandts in opdracht van de Haagse bestuurders een kopie van een schilderij van een onbekende kunstenaar, dat in de Oude Kerk van Scheveningen hing. Het schilderij gaf een beeld van Scheveningen, toen nog Schevelinge of Schevelinck genoemd, van vóór de Allerheiligenvloed op 1 november 1570. (Bron: Hollandse Stranden in de Gouden Eeuw, Karwijks MUseum, 2004)

Onder het schilderij en de ets staat de volgende tekst:

In Tiaar Van Tseventich ende Vyftien Hondcrt,
Ghebevrdet Hier Tschevelingre Op AlderHeyligen Dach,
Tzee Water Liep in Dese Kerck Elcx Ver Wondert,
Drie Voet Ende 2 Dvym Hooch Alsmen Doen Sach,
Oock Mede Anden Hoogen Ovtaar Hoort Dit Gewach,
Ende Jnde Sacristy En Kercken Comptoor Mit List,
Omme Werpende Met Des Waters Geslach,
Eenen Grooten Swaren Yseren Kist.
Men Heefter Wel Hondert en 28 Hvysen Gemist,
Ende Weynich Synder Ongeschent Gebleven,
Die Schepen Waren Doort Dorp Gedreven,
Doende Groote Scade Elck Maect Daerof Mentie,
Drie Menschen Verdroncken Gelaten Het Leven,
Dvs Was Hier Grooten Drvck Beneven,
Waer Om Het Geschiede Laet ick Godt Die Sententie.
 
Over Gerrit van Giessen is weinig bekend. In het Gemeentearchief van Den Haag zijn 79 tekeningen, etsen en gravures opgenomen van Den Haag en dorpen in Zuid-Holland. Gerrit van Giessen was een verdienstelijk teekenaar, door den Heer Kramm voor het eerst vermeld. Hij vervaardigde het bekende Grafmonument van Assendelft en zijne vrouw Beatrix van Dalen, in plano gesneden door P. van Cuyk, en in 1729 alle gezigten van 's Gravenhafe, voor de beschrijving van dier stad van de Riemer. (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Gerrit van Giessen
Gezicht op Scheveningen vóór 1570
Hollandse stranden in de Gouden Eeuw, Katwijks Museum, 2004