Cornelis Elandts (1641-1687)
Gezicht op Scheveningen vanaf zee. ScheVelinck, Cornelis Elandts,1668.
Een schip en twee gearmde personen in de zee bij Scheveningen. Op het strand wandelaars en een ruiter. Een pad leidt vanaf het strand naar het dorp Scheveningen en de rechte Scheveningse Zeestraat loopt dwars door het duinlanschap naar de stad Den Haag, zichtbaar aan de horizon.
Na de Allerheiligenvloed van 1 november 1570 gaf de kust van Scheveningen een heel andere aanblik. Scheveningen vanaf de zeezijde gezien met op de voorgrond een vissersboot en diverse mensen op het strand. Een man op paard geheel rechts. Iets uit het midden richting de horizon is de Scheveningse kerk te zien met de Scheveningse weg richting Den Haag centrum. Aan de horizon zijn enkele kerken en huizen te zien. Vermoedelijk Cornelis Elandts, 1668. De ets laat goed zien hoeveel huizen waren weggespoeld, maar in de honderd jaar na de storm waren de duinen blijkbaar wee aangegroeid en beschermden het overgebleven Scheveningen. Links voor de 'Oude Kerk' is op het duin het zomerverblijf Nieuw-Soetenburgh dat in 1662 voor Cornelis van Soetens werd gebouwd. Rechts op het duin werd in 1665 een huis gebouwd voor Johan van Swieten, die er een logement exploiteerde. In 1672 kreeg de schout en herbergier Dirck van den Houck het in eigendom en gaf het de naam 'Heerenlogement'. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
 
Bronnen:
Cornelis Elandts
Gezicht op Scheveningen vanaf zee