Gerrit van Giessen (1692-1750)
Gerrit van Giessen maakte in 1729 een tekening van Scheveningen, met links op het duin het zomerhuis 'Nieuw-Soetenburgh" en rechts het 'Heerenlogement' Opvallend is rechts van het 'Heerenlogement' de inham in de duinen. Naast het 'Heerenlogement' heeft van Giessen een gebouwtje getekend met een seinpaal ernaast. Mogelijk heeft hij het Wachthuys willen tekenen, dat ook door Cruquius in beeld werd gebracht.
De gravure is gemaakt naar een afbeelding van Gerrit van Giessen en laat het verschil zien tussen Scheveningen vóór en ná de Allerheiligenvloed van 1570. Van Giessen liet zich inspireren door de ets van Cornelis Elandts uit 1668. (Bron: Geheugenvannederland.nl)

Nicolaus Samuelis Cruquius tekende in 1712 in de duinen een Schuytegat, waar pinken waarschijnlijk bij storm in veiligheid werden gebracht. (Bron: Mapy.mzk.cz)
 
Over Gerrit van Giessen is weinig bekend. In het Gemeentearchief van Den Haag zijn 79 tekeningen, etsen en gravures opgenomen van Den Haag en dorpen in Zuid-Holland. Gerrit van Giessen was een verdienstelijk teekenaar, door den Heer Kramm voor het eerst vermeld. Hij vervaardigde het bekende Grafmonument van Assendelft en zijne vrouw Beatrix van Dalen, in plano gesneden door P. van Cuyk, en in 1729 alle gezigten van 's Gravenhafe, voor de beschrijving van dier stad van de Riemer. (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Gerrit van Giessen
Ets van Schevelinge van Gerrit van Giessen
Delflants Vierde Stuk