Jan Josephsz. van Goyen (1596 - 1656).
Het strand bij Scheveningen, 1648. Een strand- en zeegezicht met veel vissersvolk in de duinen en op het strand.Rechts karren met paarden, een koets en enkele boten op het strand. De vissers keren terug van de vangst. Links in de verte is een dorp te zien, dat waarschijnlijk Scheveningen is. (Coll. National Trust, Polesden Lacey Great Bookham, UK).
 
Jan Josephsz. van Goyen (1596-1656) was een Nederlandse landschapschilder uit de Gouden Eeuw. Van Goyen was een van de meest productieve schilders in de 17de eeuw en gespecialiseerd in het schilderen van landschappen en riviergezichten. Typerend voor zijn stijl is de afwisseling van donkere en lichtere banen. Van Goyen schilderde niet realistisch maar had een groot oog voor de details van alle dag. Menselijke bedrijvigheid bepaalt het karakter van zijn schilderijen. De werken van Van Goyen behoren tot de Barok.
Bronnen:
Jan van Goyen op Wikipedia
Strandgezicht van Scheveningen