Het vertrek van Koningin Henrietta Maria van Scheveningen naar Engeland op 26 februari 1643. (Coll. Stockholms Auktionsverk, Stockholm)
Paulus Lesire (1611-1654) schilderde ook het vertrek van Henrietta Maria. Ook op dit schilderij staan veel burgers, edellieden, soldaten en de Haagse schutters. Waarschijnlijk zijn de Haagse schutters in een 'dagelijks' tenue gekleed en geeft het schilderij een beeld van het tweede vertrek op 26 februari 1643.
Bij de overtocht werd zij weer beschermd door een Nederlands squadron onder bevel van admiraal Maarten Harpertszoon Tromp. Hij forceerde de terugtrekking van een squadron van het Engelse Parlement dat dreigde het konvooi van de koningin aan te vallen voordat ze in Bridlington in Yorkshire aan land ging.
In weerwil van het onderwerp en de titel van het schilderij, kreeg Henrietta Maria een ondergeschikte rol in de compositie. Het schilderij is meer een groepsportret van de officieren van de Haagse Schutterij. De centrale figuur is Kapitein van Couwenhoven en de andere figuren rechts, die allemaal oranje sjerpen dragen, zijn kapitein Swart, van der Faes en Guyl. Het onderwerp is bijna op dezelfde manier behandeld als op een schilderij door Sybrand van Beest, dat in het bezit is van het Haags Historisch Museum.
Links in de verte is duidelijk de toren van de 'Oude Kerk' van Scheveningen en de vuurbaak te zien.
Op de voorgrond ligt een steen met de volgende tekst:
den Haegh het Hollants hoff weet opeen hooffs te leven De vriendschap die sy kryght die weet sy weer te geven. En schoon sij self wel eer haer koninhgschap verjoiegh Omdat het was te te....en sich te gaanck vroiegh S.........te min een Koninghin te vlyen........een goet gevoel en beter uyt te leyen 't was Koevenhoven die de Schuters voren gingh dit heught men en verget hoe ver men haer verfingh
 
Paulus Lesire is in 1611 geboren in Dordrecht. Hij was de zoon van een glasschilder, die uit Den Haag kwam. Hij studeerde schilderkunst in Dordrecht en vrij zeker een leerling geweest van Jacob Gerritz Cuyp. De werken van Lesire zijn de compostie en het licht beïnvloed door Rembrandt, die in Leiden woonde waar Lesire zich aan het eind van zijn leven vestigde. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Paulus Lesire (1611-1654) op Wikipedia
Vertrek van Koningin Henrietta Maria