Jan Porcellis (1584-1632)
Jan Porcellis schilderde dit strandgezicht in de buurt van Scheveningen met een schipbreuk in 1631. Op een woelige zee zijn enkele schepen in nood en vlak bij het strand ligt een halfgezonken schip. Vanaf de kust vaart een sloep naar het zinkende schip om de opvarenden te redden, terwijl een groep belangstellenden staat te kijken. Rechts op de voorgrond staan twee toeschouwers uit de gegoede burgerij die de ramp vanaf een grotere afstand bekijken. De vissers links proberen hun pinken in veiligheid te brengen.
 
Er spreekt grote dramatiek uit dit schilderij. Het stormt aan de Hollandse kust en op zee verkeren een aantal schepen in nood. Het schip rechts gaat zelfs ten onder. De bemanning springt overboord en probeert het strand te bereiken, waar al een flinke menigte is samengestroomd. Zo te zien hebben de drie kleine vissersbootjes op het strand het nét gehaald. De vissers zijn druk bezig de zeilen te strijken. Een duintop wordt beschenen door de zon. Van daaraf kijkt een net gekleed paar naar alle consternatie als gevolg van het woeste weer.

Porcellis was een specialist op het gebied van zeegezichten. Terwijl het traditionele zeegezicht meestal een 'portret' van een bepaald schip was of een historische zeeslag weergaf, legde hij zich vooral toe op het schilderen van licht en atmosfeer. De schepen spelen een ondergeschikte rol.
Porcellis gebruikte slechts enkele kleuren, in dit geval voornamelijk grijsblauwe en bruine tinten. Hij was daarmee een voorloper van de 'tonale' manier van schilderen die tussen 1630 en 1640 veel werd toegepast, zowel in landschappen als stillevens. Dit schilderij uit 1631 moet hij enkele maanden voor zijn overlijden hebben gemaakt.
 
Jan Porcellis (Gent, 1584, - Zoeterwoude, 29 januari 1632) was een succesvol Nederlands marineschilder. Hij woonde in 1605 in Rotterdam, in 1606 in Londen, [1] en verhuisde in 1617 naar Antwerpen na zijn faillissement. Daar tekende hij in 1618 een contract met een handelaar, waarbij Porcellis gedurende twintig weken twee schilderijen per week zou leveren; panelen, materialen en een assistent werden ter beschikking gesteld.[2] Porcellis woonde in 1622 in Haarlem, maar vertrok naar Amsterdam. In 1629 kocht hij een huis van Jan van Goyen.
 
Bronnen:
Jan Porcellis op Wikipedia
Schipbreuk op het strand