Salomon Rombouts (1650-1702)
Dit schilderij staat bekend als 'De kust bij Scheveningen, 1680'. Pinken liggen dicht tegen het duin aan. Op de voorgrond worden vissen schoongemaakt. Een oude man kijkt toe. Een ruiter te paard praat met enkele mannen. Waarschijnlijk is het gebouw vooraan op het duin het huis dat in 1665 werd gebouwd voor Johan van Swieten, die er een logement exploiteerde. In 1672 kreeg de schout en herbergier Dirck van den Houck het in eigendom en gaf het de naam 'Heerenlogement'. In het midden is de vuurbaak afgebeeld. (Coll. Museum der Bildenden Künste, Leipzig).
 
Salomon Rombouts is geboren in het jaar 1650 als de zoon van de schilder Gillis Rombouts, die hem waarschijnlijk les heeft gegeven. In 1678 werd hij tot het gilde van Haarlem toegelaten. Rombouts is een landschap schilder die geinspireerd lijken door Ruisdael en vooral door Cornelis Decker. In 1690 was Salomon Rombouts in Florence. Hij stierf in Italië in of voor 1702, getuige een vermelding in een lijst van schilders uit dat jaar waarin hij wordt aangemerkt als overleden. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Salomon Rombouts op Wikipedia
De kust bij Scheveningen