Romeyn de Hooghe (1645-1708)
De zee-straet van 'sGraven-hage op Schevening, 1711. Door den heer van Zuylichem. Constantijn Huygens was heer van Zuylichem. Den Haag ligt niet aan zee; Scheveningen ligt aan zee. En tussen deze vissersplaats en de hofstad ligt een duingebied. De gevangen zeevis werd door "arme Scheveninger slaven" door het zand naar de stad gebracht. "Zandvis" noemt Huygens die vis. Om deze situatie te verbeteren maakt Huygens in 1653 een ontwerp voor een 'Steenwegh van den Hage op Scheveningh'. Als een echte projectontwikkelaar zet hij uiteen dat zo'n weg eer, voordeel en vermaak oplevert. Het grootste voordeel is dat de vis eerder en dus verser in de stad verkocht wordt. "Steenvis", noemt hij die nu. Pas tien jaar later wordt Huygens' ontwerp uitgevoerd. De straatweg wordt in 1665 geopend. In het najaar van 1666 begint de geestelijke vader van de weg aan zijn gedicht De Zeestraet van 'sGraven-Hage op Schevening, dat in 1667 verschijnt. Huygens beschrijft hierin in 1024 versregels de eer, het voordeel en het vermaak van de weg én zijn eigen vooruitziende blik. (Coll. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag)
 
Romeyn de Ho(o)g(h)e (Amsterdam, 10 september 1645 Haarlem, 15 juni 1708) was een Noord-Nederlandse etser, tekenaar van 3.500 prenten, karikaturist (onder het pseudoniem Marlois), schilder, iconograaf, goudsmid, emailleur, boekillustrator, uitgever van kaarten, uitvinder van een manier om katoen te bedrukken, advocaat en schrijver van historisch-politiek werk. Die universele geest blijkt onder meer uit zijn boekillustraties voor de meest uiteenlopende onderwerpen, van vechtsport tot de bijbel, van emblemata tot reizen, van ketterijen tot tuinontwerpen. De Hooghe geldt bovendien als een propagandist voor de prins en zijn anti-Franse politiek. Hij wordt meestal genoemd vanwege zijn spotprenten op Lodewijk XIV en Jacobus II.[1] Romeijn/Romeyn, of Romanus de Hooghe had een groot atelier, waar hij 36 assistenten aan het werk hield. (Bron: Wikipedia.org)
 
Constantijn Huygens (Den Haag, 4 september 1596 aldaar, 28 maart 1687) was een Nederlandse dichter, diplomaat, geleerde, componist en architect. Huygens staat bekend als een van de grootste dichters uit de Gouden Eeuw. Hij was tevens secretaris van twee prinsen van Oranje: Frederik Hendrik en Willem II.[1] In Voorburg liet hij het nog steeds bestaande buiten Hofwijck bouwen, bedoeld om even bij te kunnen komen van de Haagse politiek. Huygens bespeelde verschillende instrumenten (luit, gitaar, viola da gamba en klavecimbel) waarvoor hij een groot aantal werken schreef. Muziek vond hij belangrijker dan zijn letterkundige werken, die hij volgens eigen zeggen in zijn weinige vrije tijd schreef.
Constantijn Huygens was de vader van de staatsman en natuurkundige Constantijn Huygens jr. en de geniale natuur- en wiskundige Christiaan Huygens. Hij deelt een graf met zijn zoon Christiaan in de Grote Kerk in Den Haag. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Romeyn de Hooghe op Wikipedia
Constantijn Huygens op Wikipedia
De zee-straet van 'sGraven-hage op Schevening, 1711
Tekst: De zee-straet van 'sGraven-hage op Schevening