Adriaen van de Velde (1636-1672)
Strandgezicht bij Scheveningen, 1663/1665. Voor een schuilhut zitten vissers met hun familie. Een wagen met paarden ervoor, rijdt het strand op. In het midden is een koets zichtbaar, die getrokken wordt door een vierspan. Kinderen spelen met honden. Ook op dit schilderij heeft Adriaen van de Velde de horizon weer extreem laag gehouden om zo de aandacht te geven voor de wolken. (Coll. Mauritshuis, Den Haag)
Wat in dit strandgezicht meteen opvalt, is de extreem lage horizon. Daarmee schiep Van de Velde de ruimte om een imposante wolkenlucht te schilderen. De grijze nevel boven zee gaat over in twee enorme stapelwolken. Ze worden beschenen door de zon, die niet zichtbaar is. Het zonlicht veroorzaakt een zachtgele gloed, waardoor de wolken mooi afsteken tegen de blauwe lucht.
Veel hoefde Van de Velde niet aan deze prachtige lucht toe te voegen. Enkele schepen in de verte, op de rustige zee, vissersboten op het strand, een koets en een huifkar. Langs de kustlijn wordt naar garnalen of schelpdieren gezocht.
De enigen die de aandacht van de wolkenlucht weten af te leiden zijn de figuurtjes linksonder. Op een ongedwongen manier vermaken ze zich met elkaar. De oude vrouw vooraan strekt haar handen uit naar het kind, dat wegkruipt bij de moeder. Een ander kind krijgt iets in handen gedrukt van een oude man. Ze maken een ontspannen indruk.
 
Op de achtergrond rijdt een koets getrokken door 4 paarden langs de branding en in het midden een zijn vaag de contouren van een gezelschap baders.
 
Adriaen van de Velde (1636, Amsterdam - 1672, Amsterdam), was een Nederlandse dier- en landschapschilder, zoon van Willem van de Velde, ouder en broer van William van de Velde, jonger, de marine schilder. Uit de volgende 8 strandgezichten blijkt, dat hij een bijzondere voorliefde had voor het Scheveningse strand. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Adriaen van de Velde op Wikipedia
Strandgezicht bij Scheveningen, 1663/1665