Willem van de Velde de Oude (1611-1693)
De Slag bij Scheveningen op 31 juli 1653: de laatste klap in het gevecht. (Juliaanse kalender)
De Slag bij Scheveningen was het laatste treffen in de Eerste Engels-Nederlandse Oorlog. De dood van de Nederlandse commendant, Maarten Tromp, in het begin van de zeeslag leidde tot verwarring in de Nederlandse vloot, die hevig was verslagen, hoewel ook de Engelse vloot ook moest terugkeren om opgekalafaterd te worden. Dit was de eerste zeeslag waarbij Willem van de Velde de Oudere zeker aanwezig was in zijn galjoot (een klein Nederlads kustscheepje), waarin hij het gevecht tekende. Van de Velde schreef bij de tekening: 'de Leste charsijen tegenover' (veranderd van 'ontrent') ' de Middach sinde ontrent 2 urren' (veranderd van 'de Vier urren') '& verliet tromp de groote steng ontrent middachs'- ofwel 'De laatste slag was rond de midag om twee uur en Tromp verloor zijn topmast rond de middag' Het scheepje rechts op de tekening moet de galjoot zijn waarin Willem van de Velde de Oude de slag volgde. (Coll. Royal Museums, Greenwich, UK).
Een andere tekening van de Slag bij Scheveningen, waarbij links de galjoot is getekend waarin Willem van de Velde de Oude de slag volgde. (Coll. Royal Museums, Greenwich, UK).
 
Willem van de Velde, de Oude was geboren in Leiden in 1611. Hij specialiseerde zich in het tekenen en schilderen van schepen. Hij gebruikte schetsen als basis voor zijn pentekeningen. Hij zeilde met de Nederlandse vloot mee als een soort reporter. In vredestijd maakte hij tekeningen en pen schilderingen van koninklijke schepen. In zijn latere leven maakte hij ook enkele olieverf schilderijen. Daarbij tekende hij ook voornamelijk schepen. Willem van de Velde, de Oude overleed in 1693 in Londen. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Willem van de Velde de Oude op Wikipedia
De Slag bij Scheveningen
De Slag bij Scheveningen 2