Claes Jansz. Visscher (1587-1652)
Vissers en landlieden, de zeilwagen en edelen in Holland, ca. 1600. Kostuums, bedrijvigheden en legendes in Holland, illustraties bij kaart van Holland. Vissers en landlieden, de zeilwagen van Simon Stevin op het strand en edelen in Holland. Boven de plaat een of twee regels beschrijving. Tekst links: Visschers en lant-volck in suyt-holland. Tekst midden: De Seylwagens van zyn Pr. Excellentie loopende in een ure seven mylen. Tekst rechts: Hollantsche Eedelliden. (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
 
Het huis Visscher was in de 17e eeuw een producent van atlassen en landkaarten.
De stichter van het huis, de Amsterdammer Claes Jansz. Visscher (Latijn: N.J. Piscator) was, behalve een talentvol tekenaar, graveur en etser, ook een van de belangrijkste uitgevers van kaarten, plattegronden, stadsgezichten en prenten. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Het Huis Visscher op Wikipedia
Vissers en landlieden, de zeilwagen en edelen in Holland