Claes Jansz. Visscher (1587-1652) en Nicolaes Visscher (1618-1679)
Praelium navale inter Belgos et Anglos, Ao 1653 (titel op object)
Laeste zee-slach des manhaft. ridders M.H. Tromp l. admirael van Hollandt etc. tegen die van Engelant Ao. 1653 (titel op object). (Coll. Rijksmuseum, Amsterdam)
De zeeslag bij Terheide in de Eerste Engelse Oorlog tussen de Staatse vloot onder Maarten Tromp en de Engelse vloot onder George Monck, 10 augustus 1653. Bovenaan een portret van M.H. Tromp in lauwerkrans, met aan weerszijden opschrift Praelium navale inter Belgos et Anglos, Ao 1653. Naast het portret engeltjes. Maarten Tromp sneuvelde tijdens dit gevecht. Op de voorgrond het zinkende Engelse schip de Pellicaen. Links het schip de Brederode van Tromp in hevig gevecht met dat van Monck. In het verschiet de Hollandse kust van Scheveningen tot Den Helder. In het onderschrift de legenda's a-r en 1-18 en een vers in twee kolommen in het Nederlands. Op de achtergrond de Hollandse kust, waarbij aangegeven: Zandvoort, Noordwijck op Zee, Katwijk op Zee, Schevelingen, Der Heijde. ( De ets over de slag op 10 augustus 1653 wordt toegeschreven aan Claes Jansz. Visscher, maar hij is in 1652 overleden. De maker is waarschijnlijk zijn zoon Nicolaes Visscher I (1618-1679))
Terwijl op de voorgrond de oorlogsschepen een zeeslag leveren zeilen op deze ets op de achtergrond de visserspinken voor de Hollandse kust.
 
Het huis Visscher was in de 17e eeuw een producent van atlassen en landkaarten.
De stichter van het huis, de Amsterdammer Claes Jansz. Visscher (Latijn: N.J. Piscator) was, behalve een talentvol tekenaar, graveur en etser, ook een van de belangrijkste uitgevers van kaarten, plattegronden, stadsgezichten en prenten. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Het Huis Visscher op Wikipedia
Zeeslag bij Terheide, 1653