Adam Willaerts (1577-1664)
Een gestrande potvis tussen Scheveningen en Katwijk met elegant geklede nieuwgierigen. Op 20 of 21 januari 1617 strandde een potvis. (Coll. New Bedford Whaling Museum, New Bedford, Massachusetts, U.S.A.).
 
Adam Willaerts legde zich toe op het schilderen van stads-, zee- en strandgezichten. Zijn composities in Vlaamse stijl zijn verhalend en fantasievol en volgen doorgaans de traditionele schilderij-indeling. Een evenwichtige verhouding tussen voorgrond, middenplan en achtergrond typeert zijn werk, evenals een traditioneel kleurenpalet en een schematische weergave van golven. Hij bleef die stijl trouw, ook toen het zeegezicht in Holland sterk evolueerde in de richting van een meer naturalistische uitbeelding van de zee en de schepen die erop voeren. (Bron: Wikipedia.org)
 
Bronnen:
Adam Willaerts op Wikipedia
Voorname vrijage