Jacobus Koster
De compositie van dit tafereel aan het Scheveningse strand gaat terug op die van 17e- eeuwse schilderijen van Jan van Goyen. De figuren en motieven zijn dus niet naar het leven getekend. Dit is overigens iets dat in de 18e eeuw zeer gebruikelijk was. De mensen, dieren en voorwerpen die als stoffering dienden voor topografische rekeningen, waren bijna altijd aan de fantasie van de kunstenaar ontsproten. Niet aan diens fantasie ontleend is de Oude Kerk links. Hoewel in een akte uit 1357 de stichting wordt vermeld van een kapel in Scheveningen, dateert de huidige kerk uit omstreeks 1466 (het jaar dat Scheveningen een zelfstandige parochie werd) en de toren uit het eerste kwart van de 16e eeuw. In de daarop volgende eeuwen werd de kerk diverse malen veranderd en verbouwd. Toch behoort deze in laat-gotische stijl opgetrokken dorpskerk tot een van de best bewaard gebleven voorbeelden in Zuid-Holland, 1762. Rechts een huifkar waarmee bezokers naar het strand werden gebracht. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Over Jacobus Koster zijn op internet geen biografische gegevens te vinden.
 
Bronnen:
Het Scheveningse strand