Jacobus Koster
Vissersvolk en twee vaartuigen aan het Scheveningse strand; links in zee een vijftal masten, 1762. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Over Jacobus Koster zijn op internet geen biografische gegevens te vinden.
 
Bronnen:
Vissersvolk