Carel Christiaan Anthony Last (1808-1876)
Een vijftal strandbezoekers waarvan één over zee tuurt, vanaf een laag duin; op de achtergrond links de kop van de Keizerstraat, 1860. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
aanleg voor de kunst uit de reeds op jeugdige leeftijd behaalde medailles voor het schilderen in Felix Meritis en in de Amsterdamse afdeling der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het lithografisch tekenen was destijds hier te lande onbekend. Last was nagenoeg de eerste Nederlander, die aanvankelijk te Amsterdam en sedert 1828 in Den Haag in dit vak bezig heeft gehouden. Talloos zijn de illustraties van periodieke werken zoals het Leeskabinet, de Tijd, Europa enz. van de werken van Dickens en de plaatwerken van Alexander V.H. Hij overleed in Den Haaag op 21 december 1876. (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Een vijftal strandbezoekers