Carel Christiaan Anthony Last (1808-1876)
Bomschuiten op het strand. Op de achtergrond rechts Hotel Garni (het latere Grand Hotel) dat in 1858 werd geopend. In het midden het Stedelijk Badhuis, dat in 1856 werd uitgebreid en helemaal links Hotel d'Orange met de villa's, geopend in 1873. De tekening is waarschijnlijk in 1874 gemaakt. (Coll. Beeldbank Haags Gemeentearchief)
 
Carel Christiaan Anthony Last (1808-1876) werd 11 december 1810 te Amsterdam geboren. Al vroeg bleek zijn aanleg voor de kunst uit de reeds op jeugdige leeftijd behaalde medailles voor het schilderen in Felix Meritis en in de Amsterdamse afdeling der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Het lithografisch tekenen was destijds hier te lande onbekend. Last was nagenoeg de eerste Nederlander, die aanvankelijk te Amsterdam en sedert 1828 in Den Haag in dit vak bezig heeft gehouden. Talloos zijn de illustraties van periodieke werken zoals het Leeskabinet, de Tijd, Europa enz. van de werken van Dickens en de plaatwerken van Alexander V.H. Hij overleed in Den Haaag op 21 december 1876. (Bron: Historici.nl)
 
Bronnen:
Bomschuiten op het strand